Curs 2021-22

  • 738 (377 dones / 361 homes): núm. de professors amb relació laboral
    • 410 (202 dones / 208 homes): núm. de professors amb relació laboral doctors
    • 58 (36 dones / 22 homes): núm. de professors amb relació laboral investigadors postdoctorals
  • 460 núm. de personal d’administració i serveis