Màster Universitari en Cooperació Internacional en Arquitectura Sostenible d'Emergència

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
175,00€ / ECTS x 60 = 10.500,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
27
Horari
Octubre - Setembre. Dilluns a divendres, de 10 a 17 h
Llengua
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional

Sobre aquest Màster

Aquest títol oficial prepara els arquitectes, planificadors urbanístics i altres professionals per desenvolupar i reconstruir les comunitats afectades per l’impacte creixent del canvi climàtic, els conflictes militars, la ràpida urbanització i les crisis econòmiques tant als països desenvolupats com als països en vies de desenvolupament. El programa té una durada d’un any i proporciona als estudiants els coneixements teòrics i metodològics necessaris perquè puguin desenvolupar un enfocament interdisciplinari i gestionar projectes de cooperació i desenvolupament sostenible en els àmbits urbà i arquitectònic.

Ells ja ho estudien

Ells ja ho estudien

“Estudiar aquest màster m'ha permès afrontar desafiaments urbans i socials, tant professionalment com personalment. El contingut del curs no només em va donar els coneixements per preparar-me per al sector humanitari, també em va brindar l'oportunitat de crear xarxes internacionals i contactes en el sector”.

Pratika Talegoankar
Austràlia

Raons per cursar aquest màster

 1. Àmplia gamma d’oportunitats de feina. Aquest màster prepara professionals i acadèmics per intervenir de manera crítica en el context de la cooperació internacional i el desenvolupament urbà. Inclou un període de pràctiques obligatori que proporciona als estudiants l’experiència i les relacions necessàries per aconseguir llocs en institucions com agències de cooperació internacional, oficines de planificació municipal, instituts de recerca i empreses de consultoria que desenvolupen les seves activitats en l’àmbit de la cooperació internacional, en situacions d’emergència després de catàstrofes i conflictes, en l’ajuda a l’exterior, així com en els assentaments humans i la millora de suburbis.
 2. Projecte interdisciplinari i interescalar. Per afrontar els complexos desafiaments que presenta el camp del desenvolupament, es requereixen solucions holístiques que integren el coneixement interdisciplinari des de la perspectiva urbana i arquitectònica, motiu pel qual el nostre programa té una prestigiosa plantilla de professors locals i internacionals de diferents sectors i pràctiques professionals.
 3. Entorn multicultural. A la nostra facultat, els estudiants provenen de diferents països d’arreu del món, cosa que constitueix un entorn molt internacional i enriquidor per a l’aprenentatge i una valuosa xarxa professional.

Acreditació acadèmica

Màster Universitari en Cooperació Internacional en Arquitectura Sostenible d'Emergència / Master of International Cooperation in Sustainable Emergency Architecture per la Universitat Internacional de Catalunya.

Presentació

L’impacte creixent del canvi climàtic, els conflictes militars, la ràpida urbanització i les crisis econòmiques presenten una clara oportunitat i necessitat de professionals qualificats, tant en els països desenvolupats com en els països en vies de desenvolupament. Aquest màster és l’únic amb un enfocament comú sobre la cooperació internacional, el desenvolupament urbà sostenible i l’arquitectura d’emergència. Proporciona als estudiants els coneixements teòrics i metodològics necessaris per desenvolupar un enfocament interdisciplinari i administrar projectes en cooperació i desenvolupament sostenible en els àmbits urbà i arquitectònic.

Descripció general

Els professionals que intervenen en aquestes àrees han de comprendre que la seva tasca en el complex sistema de cooperació internacional consisteix a desenvolupar solucions holístiques que integrin coneixements interdisciplinaris i participació ciutadana. És essencial comprendre el substrat físic, social i cultural de les ciutats o territoris en què s’ha d’intervenir i analitzar el context en tots els àmbits al llarg del procés d’intervenció a fi d’establir un enfocament crític i propostes d’acord amb els seus llegats urbans.

El màster aborda tres temes principals: cooperació internacional, desenvolupament sostenible i arquitectura d’emergència. El programa inclou cursos que ajudaran a implementar i completar aquest enfocament multidisciplinari necessari amb una planificació alternativa i estratègies urbanes i arquitectòniques que promoguin la cohesió social. Es presentaran diferents contextos i situacions als estudiants perquè adquireixin els coneixements adequats per desenvolupar una anàlisi crítica i la capacitat de resoldre problemes complexos. Aprendran a maximitzar els recursos humans per tractar amb els actors locals, i donar-los suport, en situacions d’emergència després de catàstrofes i abordar estratègies de millora urbana, tant en països desenvolupats com en països en vies de desenvolupament.

El màster, que es cursa a Barcelona, és una opció de segon any dins del Màster Mundus Urbano (Universitat de Darmstadt), que forma part del prestigiós programa de cooperació europea Erasmus Mundus i el converteix en l’únic màster Erasmus Mundus ofert per una escola d’arquitectura a tot Catalunya. El programa Mundus Urbano és un programa de grau comú amb màsters europeus que s’ofereixen a les universitats següents: Technische Universität Darmstadt, Università di Roma Tor Vergata, Université Grenoble Alpes i Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona.

Objectius

El programa proporciona als estudiants els coneixements teòrics i metodològics necessaris per desenvolupar un enfocament interdisciplinari i gestionar projectes en cooperació i desenvolupament sostenible en els àmbits urbà i arquitectònic. Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris per gestionar projectes complexos en l’àmbit de la cooperació internacional, l’arquitectura d’emergència i el desenvolupament sostenible en què estan involucrats els beneficiaris, les institucions governamentals i no governamentals, i el personal tècnic.

Futurs estudiants

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris de les àrees següents: arquitectura, arquitectura del paisatge, planificació urbanística, disseny urbà, enginyeria, disseny ambiental i geografia. El curs s’imparteix en anglès.

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Bottom Up Strategies for Urban Regeneration Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Climate Resilient Urban Design Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Environmental Justice. Urban Development Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Humanitarian Design and Implementation Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Humanitarian Shelter and Settlements Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introduction to Emergency and Urban Development Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Participatory Planning. Community Design Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Reconstruction and Urban Displacement Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Socio Spatial Workshop for Integrated Urban Upgrading Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Fieldtrip Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Internship Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 10
Master Thesis Type: TF Període: Segon semestre ECTS: 15
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2024-2025

Convocatòria d'admissió

Tercera convocatòria (Tancada):

 • Lliurament de documents: 3 de maig, 2024
 • Entrevistes candidats preseleccionats (només si és necessari): 6 al 9 de maig, 2024
 • Comunicació dels resultats: 13 de maig, 2024
 • Data límit per reservar plaça: 27 de maig, 2024

Quarta convocatòria:

 • Lliurament de documents: 17 de juny, 2024
 • Entrevistes candidats preseleccionats: 19 al 21 de juny, 2024
 • Comunicació dels resultats: 21 de juny, 2024
 • Data límit per reservar plaça: 5 de juliol, 2024

Estudiants admesos

 1. Reserva la teva plaça: paga el dipòsit d’inscripció (un 20% de l’import total).
 2. Legalitza els documents acadèmics: parla amb el teu assessor del programa perquè et doni instruccions concretes i t’indiqui el procediment que s’ha de seguir.
 3. Matrícula d’inscripció: abona la resta de la matrícula (el 80% de l’import total).
  1. Data de matriculació: 17 juliol de 2023
  2. Termini per pagar la matrícula: 31 de juliol de 2023
 4. Presenta còpies impreses dels teus documents acadèmics legalitzats quan arribis a Barcelona.

Requisits d'admissió

Informació general

A qui va destinat?

Aquest programa s’adreça a graduats universitaris de les àrees següents: arquitectura, arquitectura paisatgística, urbanisme, disseny urbà, enginyeria, disseny mediambiental i geografia.

Per poder fer la sol·licitud, es requereix disposar d’un títol de graduat o d’una llicenciatura més un màster universitari. Currículum mínim d’estudis: 240 ECTS.

Sol·licitud

 1. Registre en línia
 2. Presentació dels documents següents mitjançant el portal d’admissions:
 • Fotocòpia del passaport
 • 1 foto de mida de passaport
 • Còpia certificada* del diploma**
 • Còpia certificada* de l’expedient acadèmic
 • Una còpia signada de les condicions generals de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Una còpia signada del document de protecció de dades de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Una còpia emplenada i signada de l’enquesta de subvenció referent a les subvencions o ajuts externs que hàgiu sol·licitat (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Carta de motivació (en anglès; si us plau, inclou-hi el teu nom d’usuari de Skype en la teva signatura)
 • Portafolis (en anglès i format pdf, l’estudiant en decideix el contingut i la longitud)
 • CV (en anglès)
 • Certificat del nivell d’anglès (mínim B2)

Opcional:

 • Cartes de recomanació
 • Altres certificats, diplomes o proves d’experiència laboral 

* El document ha de portar un segell oficial de la universitat.

** En cas que encara no disposis del diploma, si us plau, lliura un justificant de pagament per poder-lo obtenir o un document de la teva universitat que certifiqui la data prevista de la graduació.

Allotjament i visats

És responsabilitat dels estudiants buscar-se allotjament i disposar dels visats necessaris.

Beques i finançament

Descomptes

Els membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de UIC Barcelona tenen dret a un descompte del 10%.

A més, alguns col·lectius poden tenir descomptes especials per a certs programes, que s’especifiquen en cada cas.

Mobilitat internacional

Viatge d'estudis

Inclòs en el cost de la matrícula. Els alumnes assisteixen a un viatge d'estudis internacional, en el qual ens unim amb organitzacions locals, estudiants de MoDDD de RMIT i universitats locals per contribuir a un projecte ja existent. Aquest taller de deu dies proporciona una experiència única per posar en pràctica la teoria i les eines adquirides durant el programa. Viatges d'estudis anteriors han inclòs: estratègies de reconstrucció postdesastre a l’Equador, estratègies ecològiques i urbanístiques a la favela Rio das Pedras del Brasil, anàlisi de la justícia espacial a la frontera Tijuana-San Diego i estratègies d'integració urbana de refugiats a Tessalònica, Grècia.

Fes una ullada als nostres viatges anteriors al nostre blog