Coordinadors: Dr. Toni Mora i Dra. Marta Trapero-Bertran

Un dels enfocaments estratègics de l'IRAPP és l'avaluació econòmica d'una àmplia gamma de tecnologies de serveis clínics i de salut. Amb un doble objectiu: proporcionar investigació aplicada i rellevant per a les polítiques, mentre es desenvolupen i perfeccionen mètodes per augmentar el rigor i la rellevància d'aquests estudis. Aquesta estratègia és molt rellevant ja que l'avaluació econòmica exerceix un paper cada vegada més influent en les polítiques internacionals i nacionals sobre l'adopció i l'ús de recursos sanitaris.

De la mateixa manera, l'ús de la microeconometria aplicada és bàsic per a l'avaluació de polítiques públiques i introdueix els principals mètodes utilitzats actualment per a l'avaluació de programes. La vinculació de l'avaluació d'un programa a la teoria econòmica és l'element bàsic per dur a terme una avaluació de l'impacte de polítiques públiques des del punt de vista econòmic.

Aquesta anàlisi d'impacte pot comportar avaluació econòmica o microeconometria aplicada o una combinació de tots dos tipus d'anàlisi.