Coordinadors: Dr. Toni Mora

Un dels enfocaments estratègics de l'IRAPP és l'avaluació econòmica d'una àmplia gamma de tecnologies de serveis clínics i de salut. Amb un doble objectiu: proporcionar investigació aplicada i rellevant per a les polítiques, mentre es desenvolupen i perfeccionen mètodes per augmentar el rigor i la rellevància d'aquests estudis. Aquesta estratègia és molt rellevant ja que l'avaluació econòmica exerceix un paper cada vegada més influent en les polítiques internacionals i nacionals sobre l'adopció i l'ús de recursos sanitaris.

De la mateixa manera, l'ús de la microeconometria aplicada és bàsic per a l'avaluació de polítiques públiques i introdueix els principals mètodes utilitzats actualment per a l'avaluació de programes. La vinculació de l'avaluació d'un programa a la teoria econòmica és l'element bàsic per dur a terme una avaluació de l'impacte de polítiques públiques des del punt de vista econòmic.

Aquesta anàlisi d'impacte pot comportar avaluació econòmica o microeconometria aplicada o una combinació de tots dos tipus d'anàlisi.

Projectes de l'àrea de l'Economia de la Salut

 • Títol: Càtedra d'Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives

Any de finalització: 2021

Descripció: Dels resultats del programa eduCAT es va publicar el llibre “Impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències de l’alumnat de secundària de Catalunya” i recentment, aquest setembre de 2018 els hi han acceptat un article a la revista International Journal of Education Research. 

Tota la informació a:

 • Títol: Càtedra Real World Evidence

Any de finalització: 2020

Descripció: Les principals línies d’investigació d’aquesta càtedra es focalitzen en: estudiar l’adherència als medicaments per al tractament de diverses malalties, així com examinar qualsevol relació amb la severitat de la malaltia; avaluar-ne els costos i l’impacte pressupostari; i, per últim, definir el treatment pathway de les malalties a partir de dades reals, comparant les recomanacions de les guies de pràctica clínica amb el tractament real que reben els pacients. 

 • Títol: The impact of alternative interventions on food decisions: food cash-aid beneficiaries

Any de finalització: 2021

Equip Investigador: Toni Mora (co-IP), Eleonora Fichera, Beatriz González, Blanca Raido i Pedro Rey.

Descripció: L’objectiu principal del projecte és aconseguir que les persones beneficiàries d’ajudes econòmiques millorin les seves pautes de compres, pel que fa al contingut nutricional. S’analitza i comprova l’impacte de les polítiques de salut públiques alternatives, destinades a corregir els hàbits nutricionals de la població amb menys recursos econòmics.

 • Títol: Anàlisi de dades per al programa ALERTA/FRÀGIL: costos i mesures de resultat de l’atenció domiciliària

Any de finalització: 2019

Equip Investigador: Marta Trapero-Bertran (co-IP), Toni Mora Corral, Irene Sánchez Collado, David Roche Valles.

Descripció: L'objectiu d'aquest projecte és avaluar l'impacte en els resultats sanitaris i l'ús de recursos abans i després de dos programes de monitorització (ALERTA i FRÀGIL) i comparar-los amb el resultat sanitari i l'ús de recursos per al control del grup (intentat relacionar-los per a una possible comparació dels dos grups i una futura avaluació econòmica). S'han d'analitzar els tres grups de pacients i els costos i beneficis de cada grup. S’estudiarà també el potencial per desenvolupar una avaluació econòmica futura.

 • Títol: Sistema de preu i reemborsament de les combinacions amb més     d’una indicació 

Descripció: L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix a analitzar les diferents opcions que hi ha per informar més bé sobre el procés de finançament i fixació de preus d’una combinació, especialment en aquells medicament d’alt cost, que suposa una mateixa o una nova indicació finançada pel Sistema Públic de Salut.

Per poder assolir aquest objectiu es necessitarà dur a terme tres subobjectius:

Objectiu 1: Conèixer el comportament de la regulació de preus a Espanya quan es produeixen autoritzacions de noves indicacions que suposen ampliacions del valor d’un medicament utilitzat en combinació.

Objectiu 2: Conèixer quines modalitats de fixació de preus i condicions d’accés es preveuen a escala internacional per les noves combinacions autoritzades. 

Objectiu 3: Realitzar un Advisory Board per identificar els problemes actuals de la regulació de preus quan es produeixen ampliacions del valor dels medicaments que s’utilitzen en combinació, així com sobre la factibilitat i voluntat que es produeixin els canvis reguladors que es consideren adequats.

 • Títol: Càrrega econòmica de l’Alzheimer a Catalunya

Any de finalització: 2023

Equip Investigador: Toni Mora (co-IP)

Descripció: Avaluació del nombre de pacients amb Alzheimer a Catalunya, intentant fer estimacions a Espanya i calculant el cost anual promig per pacient i cost anual (atenció mèdica directa i costos d’atenció no directa) de l’Alzheimer si es consideren les diferents etapes de la malaltia.

 • Títol: Projecte de recerca sobre nutrició en residències i centres de dia (NUTRIRES)

Any de finalització: 2021

Equip Investigador: Toni Mora (co-IP)

Descripció: Avaluació de l’efectivitat i eficiència de programes educatius de nutrició en la gent gran que es troba en institucions, centrant-nos especialment en la millora de la quantitat d’ingesta d’aliments amb textura modificada i sense.

 • Títol: Desigualtats en el tractament del TDAH a Catalunya

Any de finalització: 2021

Equip Investigador: Toni Mora i Jordi Cid (IAS).

Descripció: L’objectiu general de l’estudi és analitzar la variabilitat en el tractament del TDAH a l’àmbit territorial de Catalunya. A banda, es defineixen uns altres objectius més específics:

• Estudiar la variabilitat en el tractament de l’atenció als trastorns de TDAH en els patrons de consum de recursos de salut mental i de tractament de les persones que han rebut un diagnòstic de TDAH i estan en tractament, tenint en compte tant la intensitat com el tipus de tractament combinat.

• Delimitar si s’observa un efecte segons el proveïdor o centre que presta l’assistència en la variabilitat de l’atenció. 

• Observar la variabilitat per zona geogràfica.

• Vincles amb la intervenció familiar i com aquesta intervenció alleuja o incrementa els tractaments. 

• Diferències en els costos segons el tipus de tractament o la combinació de l’assistència familiar.

• Impacte de la crisi econòmica i del nou sistema de copagament en el consum de fàrmacs i el nombre de visites.

• Conseqüències a llarg termini en termes del mercat laboral tot i quedar condicionat a la longitud de la sèrie temporal obtinguda. 

• Possible impacte en el rendiment educatiu segons tractament.

• Incidència en la criminalitat per part de població amb TDAH.

 • Títol: Estils de vida no saludables: eines per a l’anàlisi de polítiques de salut

Any de finalització: 2021

Equip Investigador: Toni Mora Corral (co-IP), David Roche Valles, Marta Trapero-Bertran, Ángel López Nicolás, Jaume Puig Junoy, Joan Ramon Villalbí Hereter.

Descripció: Els objectius específics del projecte són: realitzar una avaluació econòmica de programes o intervencions per disminuir el tabaquisme passiu mesurant els costos directes sanitaris pel Sistema Nacional de Salut. 

• Identificar els determinants en salut del consum d’alcohol en adolescents a Espanya mitjançant models microeconomètrics, tenint en compte la causalitat i les interaccions socials entre els consumidors. 

• Realitzar una avaluació econòmica d’un programa per reduir el consum d’alcohol, valorant si hi ha hagut retorn de la inversió de diners públics en termes de salut. 

• Quantificar la càrrega econòmica de les persones que consumeixen heroïna a Catalunya, tenint en compte els costos sanitaris directes.

• Avaluar l’eficiència, en termes de costos i efectivitat, d’un nou tractament de consum d’heroïna assistit a Catalunya en els centres de carrer de drogodependents. 

• Dissenyar i realitzar una anàlisi qualitativa de les pràctiques nutricionals de les persones grans en centres per a la gent gran. 

• Avaluar, des del punt de vista de l’eficiència, un programa o intervenció que corregeixi la malnutrició en residències geriàtriques i, com a conseqüència, disminueixi el consum de recursos sanitaris d’aquesta població. 

• Conèixer l’efectivitat de la taxa sobre begudes ensucrades, aprovada a Catalunya el març de 2017, a partir de dades de venda.

Referència Institucional: ECO2017-83771-C3-3-R Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO), Agència Estatal d’Investigació (AEI) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Projecte finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO), l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 • Títol: Demanda d’usuari de medicaments

Descripció: Hi ha un grup de persones desfavorides a la nostra societat que han d’escollir entre menjar o medicar-se. Hi ha molt ciutadans espanyols que no tenen prou recursos per comprar els medicaments que necessiten. Aquest projecte vol analitzar la demanda d’aquests medicaments, les variables sociodemogràfiques de les quals depèn i els diferents perfils d’usuaris que tenen aquestes necessitats a la nostra societat.

 • Títol: Estudi metodològic i estadístic sobre el consum de recursos assistencials. Comparació abans i després de la incorporació a la unitat hospitalària a domicili. Estudi particular sobre l’efecte concret de l’aspecte nutricional

Any de finalització: 2019

Equip Investigador: Toni Mora (co-IP)

Descripció: L’objectiu general és valorar l’estudi metodològic i estadístic sobre un projecte desenvolupat per NUTRICIA Espanya en un hospital de la Comunitat Valenciana. Aquest estudi pretén analitzar el consum de recursos assistencials a partir de dues situacions en què el pacient passa per una etapa d’assistència hospitalària i una altra d’assistència domiciliària. L’objectiu és la comparació dels recursos assistencials consumits i l’efecte de diverses variables que puguin explicar les diferències abans i després d’incorporar-se a la unitat hospitalària a domicili. En concret es destacarà l’impacte o relació del concepte objectiu amb la nutrició.

 • Títol: Una disminució en la generositat de l’assegurança d’atur empitjora l’estat de salut? Evidència d’un experiment natural a Espanya

Equip investigador: Manuel Flores.

Descripció: L’objectiu del projecte és estudiar l’efecte causal de la generositat de l’assegurança d’atur a la salut individual després d’una reforma del mercat laboral que s’utilitza com un experiment natural.

 • Títol: Càrrega econòmica de la Esclerosi Múltiple Lateral Amiotròfica

Any de finalització: 2023

Equip Investigador: Toni Mora (co-IP)

Descripció: Aquest estudi pretén avaluar la càrrega econòmica que aquesta malaltia genera tenint en compte els costos directes sanitaris, els costos directes no sanitaris i les pèrdues de productivitat.