Coordinador: Dr. Francesc Prior

La inclusió financera es refereix a l'accés que tenen les persones físiques i jurídiques a una varietat de productes i serveis financers útils i assequibles que satisfacin les seves necessitats —com ara pagaments i transferències, estalvi, assegurances i crèdit— i que són prestats d'una manera responsable i sostenible. Aquest accés a serveis financers facilita la vida diària i ajuda les persones i les empreses a planificar els seus recursos a curt i llarg termini. L'IRAPP vol ajudar a globalitzar el concepte d'inclusió financera i oferir a totes aquelles persones que no disposen d'aquest servei oportunitats més eficients i equitatives de gestió dels recursos.