• Presentació
 • Programa
 • Dades bàsiques

Introduir la innovació en qualsevol sistema d’atenció sanitària és un repte que els proveïdors de serveis sanitaris, les organitzacions professionals i els responsables de la presa de decisions han d’afrontar en un entorn marcat per restriccions financeres.

El seminari sobre avaluació econòmica (“Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries”) ofereix l’oportunitat d’informar-se sobre com l’avaluació econòmica podria ajudar a millorar la presa de decisions en la política sanitària d’Espanya, mitjançant l’intercanvi d’experiències amb el Regne Unit. El Regne Unit és un usuari experimentat en avaluació econòmica en la presa de decisions en atenció sanitària.

Objectius

Transferir el coneixement dels aspectes fonamentals de les tècniques i eines econòmiques aplicades a la salut i intervencions sanitàries, medicaments i dispositius, i proporcionar un panorama general de l’ús de l’avaluació econòmica per prendre decisions en matèria d’atenció sanitària d’àmbit mundial.

Primer dia

Dijous 27 de juny de 2019

 • 12.30 h - 13.00 h - Universitat Internacional de Catalunya
 • 13.00 h - 13.45 h - Dinar (proporcionat per UIC Barcelona)
 • 13.45 h - 14.00 h - Benvinguda i presentació del programa de formació (Marta Trapero-Bertran)
 • 14.00 h - 15.30 h - Conceptes bàsics de l’avaluació econòmica (Marta Trapero-Bertran)
 • 15.30 h - 15.45 h - Pausa
 • 15.45 h - 17.15 h - Element bàsics de l'avaluació econòmica (Marta Trapero-Bertran)
 • 17.15 h - 17.30 h - Pausa
 • 17.30 h - 18.30 h Ponent convidat Jorge Mestre “L’avaluació económica: on, com, per a què i el seu impacte. Un passeig per Europa”

 Segon dia

Divendres 28 de juny de 2019

 • 9.00 h - 10.30 h - Conceptes bàsics de l’avaluació econòmica: resultats 1 (Victoria Serra Sastre)
 • 10.30 h - 10.45 h - Pausa
 • 10.45 h - 11.45 h - Conceptes bàsics de l’avaluació econòmica: resultats 2 (Victoria Serra Sastre)
 • 11.45 h - 13.15 h - Costos (Mireia Jofre Bonet)
 • 13.15 h - 14.00 h - Dinar (proporcionat per UIC Barcelona)
 • 14.00 h - 15.30 h - Models (Victoria Serra Sastre)
 • 15.30 h - 15.45 h - Pausa
 • 15.45 h - 18.15 h - Anàlisis de sensibilitat i de presa de decisions (Mireia Jofre Bonet)
 • 18.15h - 19.15h - Ponent convidat Toni Gilabert / Néboa Zozaya ADMC: Aplicacions teòriques i pràctiques

Tercer dia

Dissabte 29 de juny de 2019

 • 9.00 h - 11.00 h - Valoració d’una avaluació econòmica en grups de treball (Marta Trapero Bertran)
 • 11.00 h - 11.15 h - Pausa
 • 11.15 h - 13.15 h - Taller pràctic: presentació de resultats (Marta Trapero Bertran)
 • 13.15 h - 13.30 h - Sessió de cloenda
 • 13.30 h - 14.30 h - Dinar (proporcionat per UIC Barcelona)

Dates

Del 27 al 29 de juny de 2019

Horari

 • Dijous, 27 de juny, de 13h a 18.30h. 
 • Divendres, 28 de juny, de 9h a 19.30h. 
 • Dissabte, 29 de juny, 9h a 14.30h

Coordinadora acadèmica i professora

La Dra. Marta Trapero Bertran és directora de l’Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques, investigadora i professora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona).

Professors

 • La professora Mireia Jofre Bonet és directora del Màster en Economia Sanitària i el Màster en Avaluació Econòmica en l’Atenció Sanitària de la City, University of London. 
 • La Dra. Victoria Serra Sastre és investigadora i professora d’Economia a la City, University of London i investigadora visitant a la Health and Social Care de la LSE.

Lloc

UIC Barcelona

Com arribar a UIC Barcelona

Dades de contacte

Laia Orteu 

+34 932 541 200 (ext. 4284) 

lorteu@uic.es