IV Seminari sobre Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Sanitàries