12/09/2023

Acabar amb l’assetjament escolar reduiria en un 22% els intents de suïcidi adolescent

Així ho mostra la revisió sistemàtica en la qual ha participat Pere Castellví, professor del Departament de Medicina, i que ha realitzat metaanàlisis d’estudis longitudinals a escala internacional centrats en les conseqüències de la violència en els joves

Amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, celebrat el 10 de setembre, l’investigador postdoctoral de l’Àrea de Salut Pública de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona ha assegurat que si s’aconseguís eliminar per complet l’assetjament escolar en els centres educatius es podrien reduir en un 22 % els intents de suïcidi en els joves. Com recalca Castellví, es tracta d’una xifra prou considerable perquè es tingui en compte en les polítiques de prevenció.

Segons l’estudi, en el qual ha participat Pere Castellví, l’assetjament escolar o bullying és una conducta que provoca problemes de salut mental als subjectes que la pateixen. Afortunadament, cada vegada existeixen més eines als centres educatius per detectar les persones en risc, com afegeix Castellví.

A més a més de l’assetjament a l’escola, el metaanàlisi revela que l’abús sexual se situa entre una altra de les principals causes dels intents de suïcidi entre els joves, en concret d’un 14,3 %. L’excessiva i inadequada exposició a les xarxes socials i la conseqüent falta d’interacció social, la dificultat d’accés al mercat laboral i els problemes que s’hi relacionen són uns altres dels motius que poden portar un jove a voler-se treure la vida.

Així mateix, l’ús massiu de les xarxes socials pot provocar que el desenvolupament de la identitat i la personalitat de l’adolescent pugui veure’s afectat negativament a causa de la reducció en temps i qualitat de les interaccions socials. A més, l’adolescent pot veure’s sotmès a una pressió de grup i assetjament en línia que pot ser constant.

Quant als factors de risc a l’hora de planejar un suïcidi, l’investigador de l’àrea de Salut Pública ha assenyalat com a aspectes rellevants la depressió, l’ansietat o un altre trastorn mental, el consum de drogues o d’alcohol excessiu, antecedents familiars, maltractament infantil, patir assetjament escolar, viure amb una família amb pocs recursos o abandonar l’escola.

Castellví ha apuntat també que, encara que les dones presenten el doble d’intents de suïcidi que els homes, la taxa de morts en el col·lectiu masculí es duplica respecte al femení perquè la letalitat de les seves conductes és molt més greu.

No obstant això, malgrat aquestes xifres, cada vegada hi ha més conscienciació sobre la importància de la salut mental i la prevenció del suïcidi, així com més eines de detecció precoç i identificació de persones en risc de suïcidi.

© Freepik

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)