16/01/2024

El programa en Comunicació, Educació i Humanitats de l’Escola de Doctorat obté l’acreditació favorable per part d’AQU Catalunya

En els darrers mesos, l’Escola de Doctorat ha estat immersa en el procés d’acreditació del programa de doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats. Es tracta de l’estudi descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials, establert per l’Agència del Sistema Universitari Català

AQU Catalunya (l’Agència del Sistema Universitari Català) ha donat l’acreditació favorable al programa en Comunicació, Educació i Humanitats de l’Escola de Doctorat. A través d’un comitè extern, que va visitar la Universitat el 3 de maig passat, el programa acaba de rebre l’avaluació positiva, acreditació imprescindible per mantenir l’oficialitat del títol. 

A més a més, el comitè extern ha posat de manifest un conjunt de punts forts i bones pràctiques que avalen el bon funcionament dels títols: l’atenció personalitzada, el seguiment de l’activitat dels doctorands, la flexibilitat que troben els doctorands per accedir a les accions formatives, el caràcter multidisciplinari del programa i la satisfacció general tant de l’alumnat com del professorat.

Des de fa prop de deu anys, l’Escola de Doctorat treballa per mantenir i millorar la qualitat acadèmica dels programes que formen part de l’oferta acadèmica del centre. En aquest sentit, la Junta de Centre es mostrava molt agraïda “a totes les persones de la comunitat que han col·laborat durant tot aquest procés i, especialment, a aquelles que van participar-hi directament durant la visita”.