Jaume
AGULLES
FORNÉS
Extensió: 
Fotografia del professor