Informes d'interès

El temps d'oci de qualitat impacta positivament sobre la nostra salut física i mental

Text

Informe impulsat des de l'àrea de Psicologia de UIC Barcelona i que recull per primera vegada més de 100 estudis realitzats a tot el món sobre els efectes positius en la salut física i mental de la participació activa en activitats d'oci de qualitat.

Impacte de formació nutricional sobre decisions alimentàries

Text

Un experiment a primer de secundària a la ciutat de Barcelona.

La percepción y la experiencia del acoso escolar en la escuela, la familia y la sociedad

Text

En esta investigación se analiza la realidad del acoso escolar así como las causas de su incremento en los últimos años; planteando a la vez propuestas de intervención en políticas públicas que afecten a los tres ámbitos implicados: escuela, familia y sociedad.

Impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències de l’alumnat de secundaria a Catalunya

Text

Informe sobre l’impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències bàsiques per part dels alumnes de secundària, aporta una mirada nova i complementària a altres estudis i recerques realitzats al nostre país sobre l’impacte tecnològic en l’àmbit educatiu.

Padres mayores, generaciones y solidaridad familiar

Text

Este informe recoge un primer análisis de los esultados del cuestionario sobre “Padres mayores, generaciones y solidaridad familiar”. Se trata de la primera investigación empírica con datos propios llevada a cabo en la Cátedra IsFamily Santander