13
Novembre
09:00
15
Novembre
18:00

SIGraDi 2024 Biodigital Intelligent Systems

UIC Barcelona organitza la conferència internacional anual del SIGraDi (Societat Iberoamericana de Gràfica Digital), els propers dies 13, 14 i 15 de novembre. Per aquest congrés s'han presentat 623 abstracts, dels quals se n'han seleccionat 355. L'esdeveniment, esponsoritzat pel Programa de Màster en Arquitectura Biodigital,  compta amb una sèrie de tallers, conferències i col·loquis des de la perspectiva de la investigació, la docència i la pràctica professional, per tal de promoure'n la difusió i l'intercanvi d'idees en l'aplicació dels sistemes intel·ligents biodigitals al món de l'arquitectura, del disseny i de l'art.

UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya), en el seu BiODiGITAL ARCHITECTURE & GENETICS (iBAG), té tres camps d'actuació: recerca, docència i pràctica professional. Tot va començar l'any 2000, amb la fundació per part d'Alberto T. Estévez del Grup de Recerca i Oficina d'Arquitectures Genètiques (recerca i pràctica professional), que lidera el Màster en Arquitectura Biodigital (docència), el qual també va començar l'any 2000, a l'ESARQ – UIC Barcelona, l'Escola d'Arquitectura fundada per Alberto T. Estévez, el seu primer Director.