Grau en Dret

Formem juristes, no només graduats en Dret
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
8 semestres
Crèdits
240 ECTS
Preu
172,00€ / ECTS x 60 = 10.320,00€* (1r curs 2022-2023). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
90
Horari
Matins
Idioma
Català, castellà i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional
uic barcelona grau en dret
Som gent amb passió, som juristes

Descobreix les sortides professionals del nostre grau

Sent graduat en Dret estaràs preparat per exercir de:

 • Advocat
 • Advocat d'empres
 • Advocat de l'Estat
 • Assessor jurídic
 • Fiscal o laboral
 • Notari
 • Registrador
 • Fiscal
 • Funcionari
 • Inspector d'hisenda
 • Jutge
 • Lletrat consistorial
 • Lletrat de la Generalitat
 • Procurador dels tribunals
 • Secretari de l'administració local
 • Secretari judicial
directori docent

Professors i professionals del Dret en actiu

El nostre professorat està format per acadèmics i professionals qualificats en els diferents àmbits del Dret. El professorat acadèmic desenvolupa la seva tasca docent i de recerca d’acord amb les línies d’investigació de la Facultat, caracteritzades per la transversalitat i una mirada pràctica cap a la transferència del coneixement jurídic a la societat.

La Facultat també té professors que tenen més contacte amb el món jurídic professional a través de la feina que duen a terme en despatxos, empreses o tribunals, entre d’altres. Aquesta combinació de docents genera un equilibri adequat que permet oferir als nostres estudiants una formació teòrica i pràctica especialitzada i de qualitat per preparar els juristes de demà.

Dobles titulacions al Iona College (NY) i cursos d'estiu a Berkeley

Fes un itinerari que et permetrà adquirir un perfil internacional i estudia en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units per reforçar la teva formació i avançar en el coneixement d'altres idiomes. A més a més, també pots obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu a les Berkeley Summer Sessions, a la millor universitat pública del món.

Presentació

A la Facultat de Dret de UIC Barcelona et convertiràs en un jurista amb una sòlida base teòrica, familiaritzat amb la pràctica i capacitat per a la reflexió i l'anàlisi. Obtingues les millors competències per al bon exercici de la teva professió.

El nostre model es basa en criteris moderns i competitius enfocats a la professionalitat i a la inserció laboral. Paral·lelament, donem valor a la responsabilitat i el compromís amb els problemes de la societat a nivell nacional i internacional. Prioritzem el sentit ètic en la vida i en el desenvolupament de la professió.

Aprendràs les possibilitats de la professió jurídica sota una visió internacional i pràctica. El futur dels nostres graduats i les signatures que cada any renoven la seva confiança en UIC Barcelona són la prova de la bona adreça que segueixen els nostres estudis.

A qui es dirigeix. Perfil de l'alumne

Si ets una persona eficaç, internacional, capaç de treballar en equip i amb especial sensibilitat cap als valors ètics de la societat, aquests són els teus estudis.

Forma't i obtingues coneixements i habilitats que et capacitin per a consultoria, assessoria jurídica integral, litigació, conciliació i arbitratge.

Competències. Perfil de sortida

Estudia pensant en el futur d'una societat en canvi constant. Aquestes són les competències que et convertiran en un professional del Dret:

 1. Competències genèriques o transversals
  Les tecnologies de la comunicació i d'informació (comunicació oral i escrita), les llengües (especial èmfasi en l'anglès), les habilitats interpersonals, la capacitat d'aprenentatge autònom i el compromís ètic.
 2. Competències específiques per als professionals del Dret
  La comunicació jurídica, la interpretació de dades econòmiques i comptables, la negociació i conciliació, la resolució de conflictes jurídics i les competències processals.
 3. Competències específiques de cada matèria
  Treballaràs aquestes competències mitjançant diverses metodologies, com per exemple: lliçons magistrals, estudis i discussió de casos, resolució de problemes, treballs individuals o en grup, pràctiques externes i aprenentatge autònom.

Des de UIC Barcelona avaluarem les teves competències a través de: proves objectives, treballs i projectes, portafolis i dossiers, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc.

Acreditació acadèmica

Graduat/a en Dret per UIC Barcelona.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Dret Constitucional 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
English for Lawyers Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Història del Dret i de les Institucions Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Infotecnologia Jurídica i Tècniques de la Comunicació 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introducció a la Teoria del Dret Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Civil 1 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Constitucional 2 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Romà Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Fonaments del Comportament Humà Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
International Public Law Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Dret Administratiu 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Civil 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Comunitari Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Penal 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Infotecnologia Jurídica 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Principis d'Economia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Anàlisi Financera i Comptable Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Dret Administratiu 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Civil 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Penal 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Processal 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Introducció al Dret Comparat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Dret Administratiu 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Civil 4 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Financer i Tributari 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Mercantil 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Penal 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Processal 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Administratiu 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Civil 5 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Financer i Tributari 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Dret Mercantil 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret del Treball i de la Seguretat Social 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret dels Contractes Internacionals Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Dret Eclesiàstic i Matrimonial Canònic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Internacional Privat Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Mercantil 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Processal Penal 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Públic Català Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret del Treball i de la Seguretat Social 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Filosofia del Derecho Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Processal Penal 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 6
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 22
Aspectes Fiscals de l'Empresa Familiar Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Crèdits en Mobilitat - Dret Privat 1 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 6
Crèdits en Mobilitat - Dret Privat 2 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 5
Crèdits en Mobilitat - Dret Públic 1 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 6
Crèdits en Mobilitat - Dret Públic 2 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 5
Crèdits en Mobilitat Dret Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Direcció Financera 2 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 6
Direcció d'Operacions Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Direcció d'Operacions Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Digital Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Dret Hipotecari i Registral Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Dret Marítim i Portuari Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Dret Penal Tecnològic: Ciberdelinqüència i Prova Electrònica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Dret Urbanístic Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Dret de Danys Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Emprenedoria i Innovació Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Gestió de la Cultura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
Intrducció a la Criminologia i les Ciències Forenses Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Les Organitzacions Internacionals i els Drets Humans Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Màrqueting 1 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 6
Probàtica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràcticum Jutjats Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Institucionals Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Sector Financer: Regulació i Aspectes Bàsics del Seu Funcionament Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Temes Actuals del Cristianisme Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Tàctiques de Negociació Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Empreses col·laboradores

Complementem la teva experiència acadèmica amb el món professional. Et proporcionem la millor preparació perquè comencis la teva vida laboral com a jurista amb visió internacional i pràctica.

Per això posem a la teva disposició convenis de col·laboració amb nombrosos despatxos i institucions. Acords que avalen i motiven la nostra política acadèmica.

Aquestes són algunes de les empreses més rellevants:

  • Aquit Legal
  • Backer & McKenzie
  • Balaguer Morera & Associats
  • Clifford Chance
  • Col·legi d'Advocats de Barcelona
  • Col·legi de Registradors d'Espanya a Catalunya
  • Col·legi de Notaris de Catalunya
  • Cremades & Calvo-Sotelo
  • Cuatrecasas
  • Deloitte
  • Garrigues
  • Gómez-Acebo & Pombo
  • Landwell PriceWaterhouseCoopers
  • Manubens & Asociados Abogados
  • Roca Junyent
  • Uría Menéndez
  • Vialegis Dutilh Abogados
  • Col·legi de Procuradors de Barcelona

Sortides professionals

Estaràs preparat per a exercir de:

  • Advocat
  • Advocat de l'Estat
  • Notario
  • Registrador
  • Jutge
  • Fiscal
  • Inspector d'Hisenda
  • Funcionari
  • Assessor jurídic, fiscal o laboral
  • Empresa
  • Lletrat Consistorial
  • Lletrat de la Generalitat

Requisits d'admissió

Beques i finançament

Preguntes freqüents

És oficial la titulació de Grau en Dret de UIC Barcelona?
Sí.

Quin és el nombre mínim d'assignatures en les quals m'haig de matricular a primer?
En el primer any de qualsevol de les nostres titulacions és obligatori matricular-se dels crèdits establerts per a primer, en el cas del Grau en Dret són 60 ECTS.

Hi ha règim de permanència a UIC Barcelona?
Sí. D'una banda, com a estudiant del primer curs de qualsevol estudi o cicle hauràs de superar un mínim del 60% dels crèdits per passar al segon curs. I per un altre, en cursos posteriors hauràs de superar un mínim del 50% dels crèdits cursats per continuar la titulació.

Puc fer pràctiques en alguna empresa relacionada amb els meus estudis?
Sí. De fet, el pla d’estudis del Grau en Dret preveu durant el segon semestre del quart curs la possibilitat de fer pràctiques professionals en despatxos, jutjats i altres institucions de l’entorn jurídic.

Puc fer dobles titulacions?
Sí, pots escollir entre els dobles graus que s’ofereixen a UIC Barcelona: el d’ADE i Dret o el d’Humanitats i Estudis Culturals i Dret. També tens l’opció de fer les dobles titulacions internacionals següents: Dret i International Studies o Dret i Political Science al Iona College (Nova York), o complementar el Grau en Dret amb el Certificate Programme en Paralegal Studies de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA)

Quant duren les classes?
Les classes acostumen a ser de dues hores, amb un descans d'uns 10 minuts.

Quan es realitzen els exàmens?
En finalitzar cada semestre, al gener i maig.

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre en una de les universitats sòcies de la teva facultat. A més a més, també pots:

DDDD

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia amb nosaltres

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: