Màster Universitari en Adquisició i Ensenyament de l'anglès com a Llengua Estrangera

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
76,00€ / ECTS x 60 = 4.560,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
25
Campus
Online
Horari
Dimecres i divendres de 16 h a 20 h (8 hores setmanals) i plataforma Moodle.
Llengua
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Aquest màster en línia ofereix una formació avançada del professorat en metodologies i enfocaments innovadors per a l’adquisició de llengües i l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (ALE) per ajudar a millorar les habilitats i les competències docents. El màster combina un entorn en línia d’ensenyament-aprenentatge, sessions de contacte en línia i pràctiques escolars. Les pràctiques es poden dur a terme al país de residència del candidat o a l’estranger, a través dels nostres contactes preexistents amb escoles de Finlàndia, el Regne Unit, Irlanda i els Estats Units.

Raons per cursar aquest màster

Per millorar una àmplia gamma de competències professionals com a professor o especialista educatiu en ALE i poder:

 1. Identificar les necessitats educatives i dissenyar propostes educatives innovadores.
 2. Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos bilingües i multilingües.
 3. Promoure el desenvolupament de les competències lingüístiques, plurilingües i digitals dels estudiants i el coneixement intercultural.
 4. Treballar eficaçment en contextos professionals i/o acadèmics multilingües, multiculturals i interdisciplinaris.

 

 

 

Perfil de l’estudiant

Aquest màster és per a tu si ets mestre d’educació infantil o primària, professor d’educació secundària o si fas classes a una acadèmia d’idiomes. També t’interessarà si formes part de l'equip directiu d’un centre educatiu i vols descobrir noves perspectives sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua addicional.

Aquest màster també t'interessa si estàs graduat amb un mínim de 180 ECTS i vols canviar la teva professió per a dedicar-te a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.

Mariette

“Tinc 27 anys i soc sud-africana. Volia fer un grau que em permetés treballar com a professora d’anglès a Europa, així que em vaig decantar per un grau d’alguna institució europea. La meva experiència aquí ha estat meravellosa. Els professors responen als dubtes d’una manera molt ràpida i assistir a les classes en línia és molt divertit, tot i que no és obligatori, la qual cosa és fantàstica”. 


Mariette Ferreira
FOTO Montse Montori

“Hola, soc la Montse Montori i tinc 47 anys. Soc directora d’un hotel a Barcelona. Estic llicenciada en Turisme i parlo diferents llengües. Quant a la pandèmia provocada pel coronavirus, me la vaig prendre com una bona oportunitat per formar-me en l’ensenyament en llengua anglesa i per ampliar els meus coneixements. Vaig pensar que aquest programa i UIC Barcelona eren les millors opcions pel contingut del curs, les assignatures interessants que ofereix i l’experiència pràctica en una escola”.

Montse Montori

Presentació

La creixent importància de l’anglès com a idioma universal, la seva introducció en edats cada vegada més primerenques a les llars d'infants i la implementació generalitzada de l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) han canviat radicalment les necessitats, els objectius i les realitats en l’àmbit de l’ensenyament i de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera (ALE) a les escoles. Per tant, les escoles necessiten professionals que no només dominin la llengua anglesa, sinó que també tinguin les aptituds i competències pedagògiques necessàries per poder respondre eficaçment a les exigències actuals del context escolar, i que siguin capaços de treballar en entorns professionals multilingües, multiculturals i interdisciplinaris. 

Objectius

 • Formar docents capaços d’ensenyar l’anglès com a llengua estrangera aplicant de manera eficaç diferents models teòrics i enfocaments metodològics actuals i innovadors de la didàctica de l’anglès, així com dels processos de l’aprenentatge-adquisició de l’anglès com a llengua estrangera en els contextos bilingües i multilingües, tant dins del context de l’educació obligatòria, la formació professional, l’educació formal i no formal, com en el món empresarial.
 • Formar docents que aportin coneixements teòrics i pràctics per promoure el desenvolupament de la consciència plurilingüe i intercultural dels seus alumnes.
 • Formar especialistes que posseeixin un coneixement teoricopràctic i interdisciplinari sobre els models i metodologies de recerca educativa sobre l’adquisició, ensenyament i aprenentatge de llengües (primeres, segones i estrangeres) en diferents contextos i a diferents nivells educatius.
 • Formar professionals capaços de treballar en equip de manera efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Formar professionals capaços d’emprar l’anglès i les habilitats acadèmiques en anglès, tant oralment com per escrit, amb objectius acadèmics i professionals
Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Didàctica 1: Metodologies d'Ensenyament de la Llengua Anglesa: l'Enfocament Comunicatiu i la Gramàtica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Didàctica 2: Habilitats Lingüisticoacadèmiques en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa: Teoria i Pràctica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ensenyament de la Pronunciació de la Llengua Anglesa: Aspectes Teòrics i Pràctics Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
L'Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera en Contextos Bilingües i Multilingües Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
La Literatura en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de la Llengua Anglesa Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Metodologies de Recerca Educativa i Habilitats Acadèmiques en Anglès Tipus: OB Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 4
Aspectes Culturals de l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Factors Cognitius en l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Pràctiques Escolars Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 10
Treball de Fi de Màster Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 8
CLIL/AICLE: Aspectes Teòrics, Pràctics i Noves Tecnologies Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2023-2024

Primera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 30 de gener del 2023.
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 30 de gener al 8 de febrer del 2023 
 • Comunicació dels resultats: 9 de febrer del 2023
 • Termini per reserva la plaça: 23 de febrer del 2023

 

Segona convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 31 de març del 2023
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 11 al 18 d’abril del 2023 
 • Comunicació dels resultats: 19 d’abril del 2023
 • Termini per reserva la plaça: 3 de maig del 2023

 

Tercera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 15 de maig del 2023
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 16 al 23 de maig del 2023 
 • Comunicació dels resultats: 24 de maig del 2023
 • Termini per reserva la plaça: 7 de juny del 2023

 

Quarta convocatòria d'admissió (només s’obrirà si quedan places disponibles)

 • Termini per lliurar els documents: 26 de juny del 2023
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 27 de juny al 7 de juliol del 2023 
 • Comunicació dels resultats: 10 de juliol del 2023
 • Termini per reserva la plaça: 24 de juliol del 2023

 

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Criteris d’admissió

 • El nivell mínim d’anglès requerit per accedir a aquest programa de màster és B2+.
 • És obert a titulats i diplomats en ensenyament preescolar i primari.
 • És obert a graduats que es dediquin a l’ensenyament preescolar, primari, secundari, batxillerat i cicles formatius.
 • És obert a professionals (graduats) que es dediquin a l’ensenyament en contextos no formals i tinguin per objectiu ensenyar l’anglès com a llengua estrangera.

Beques i finançament

Contacte

Pablo Sánchez Cuart 
psanchezc@uic.es 
T. +34 655 999 061