Màster Universitari en Adquisició de Llengües i l’Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
70,00€ / ECTS x 60 = 4.200,00€ (+ 480,00€ Drets d'Admissió). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
25
Campus
Online
Horari
Dimecres i divendres de 16 h a 20 h (8 hores setmanals) i plataforma Moodle.
Idioma
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Raons per cursar aquest màster

Per millorar una àmplia gamma de competències professionals com a professor o especialista educatiu en ALE i poder:

 1. Identificar les necessitats educatives i dissenyar propostes educatives innovadores.
 2. Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos bilingües i multilingües.
 3. Promoure el desenvolupament de les competències lingüístiques, plurilingües i digitals dels estudiants i el coneixement intercultural.
 4. Treballar eficaçment en contextos professionals i/o acadèmics multilingües, multiculturals i interdisciplinaris.

 

 

 

Aquest màster en línia ofereix una formació avançada del professorat en metodologies i enfocaments innovadors per a l’adquisició de llengües i l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (ALE) per ajudar a millorar les habilitats i les competències docents. El màster combina un entorn en línia d’ensenyament-aprenentatge, sessions de contacte en línia i pràctiques escolars. Les pràctiques es poden dur a terme al país de residència del candidat o a l’estranger, a través dels nostres contactes preexistents amb escoles de Finlàndia, el Regne Unit, Irlanda i els Estats Units.

Perfil de l’estudiant

Aquest màster és per a tu si ets mestre d’educació infantil o primària, professor d’educació secundària o si fas classes a una acadèmia d’idiomes. També t’interessarà si formes part de l'equip directiu d’un centre educatiu i vols descobrir noves perspectives sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua addicional.

Mariette

“Tinc 27 anys i soc sud-africana. Volia fer un grau que em permetés treballar com a professora d’anglès a Europa, així que em vaig decantar per un grau d’alguna institució europea. La meva experiència aquí ha estat meravellosa. Els professors responen als dubtes d’una manera molt ràpida i assistir a les classes en línia és molt divertit, tot i que no és obligatori, la qual cosa és fantàstica”. 


Mariette Ferreira
FOTO Montse Montori

“Hola, soc la Montse Montori i tinc 47 anys. Soc directora d’un hotel a Barcelona. Estic llicenciada en Turisme i parlo diferents llengües. Quant a la pandèmia provocada pel coronavirus, me la vaig prendre com una bona oportunitat per formar-me en l’ensenyament en llengua anglesa i per ampliar els meus coneixements. Vaig pensar que aquest programa i UIC Barcelona eren les millors opcions pel contingut del curs, les assignatures interessants que ofereix i l’experiència pràctica en una escola”.

Montse Montori

Presentació

La creixent importància de l’anglès com a idioma universal, la seva introducció en edats cada vegada més primerenques a les llars d'infants i la implementació generalitzada de l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) han canviat radicalment les necessitats, els objectius i les realitats en l’àmbit de l’ensenyament i de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera (ALE) a les escoles. Per tant, les escoles necessiten professionals que no només dominin la llengua anglesa, sinó que també tinguin les aptituds i competències pedagògiques necessàries per poder respondre eficaçment a les exigències actuals del context escolar, i que siguin capaços de treballar en entorns professionals multilingües, multiculturals i interdisciplinaris. 

Objectius

 • Formar docents capaços d’ensenyar l’anglès com a llengua estrangera aplicant de manera eficaç diferents models teòrics i enfocaments metodològics actuals i innovadors de la didàctica de l’anglès, així com dels processos de l’aprenentatge-adquisició de l’anglès com a llengua estrangera en els contextos bilingües i multilingües, tant dins del context de l’educació obligatòria, la formació professional, l’educació formal i no formal, com en el món empresarial.
 • Formar docents que aportin coneixements teòrics i pràctics per promoure el desenvolupament de la consciència plurilingüe i intercultural dels seus alumnes.
 • Formar especialistes que posseeixin un coneixement teoricopràctic i interdisciplinari sobre els models i metodologies de recerca educativa sobre l’adquisició, ensenyament i aprenentatge de llengües (primeres, segones i estrangeres) en diferents contextos i a diferents nivells educatius.
 • Formar professionals capaços de treballar en equip de manera efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Formar professionals capaços d’emprar l’anglès i les habilitats acadèmiques en anglès, tant oralment com per escrit, amb objectius acadèmics i professionals

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Didàctica 1: Metodologies d'Ensenyament de la Llengua Anglesa: l'Enfocament Comunicatiu i la Gramàtica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Didàctica 2: Habilitats Lingüisticoacadèmiques en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa: Teoria i Pràctica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ensenyament de la Pronunciació de la Llengua Anglesa: Aspectes Teòrics i Pràctics Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
L'Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera en Contextos Bilingües i Multilingües Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
La Literatura en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de la Llengua Anglesa Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Aspectes Culturals de l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Factors Cognitius en l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Pràctiques Escolars Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 10
Treball de Fi de Màster Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 8
CLIL/AICLE: Aspectes Teòrics, Pràctics i Noves Tecnologies Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Metodologies de Recerca Educativa i Habilitats Acadèmiques en Anglès Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Criteris d’admissió

 • El nivell mínim d’anglès requerit per accedir a aquest programa de màster és B2+.
 • És obert a titulats i diplomats en ensenyament preescolar i primari.
 • És obert a graduats que es dediquin a l’ensenyament preescolar, primari, secundari, batxillerat i cicles formatius.
 • És obert a professionals (graduats) que es dediquin a l’ensenyament en contextos no formals i tinguin per objectiu ensenyar l’anglès com a llengua estrangera.

Beques i finançament

Contacte

Marta Subiñas
msubinas@uic.es
+34 651 826 157