Aula d’Innovació en Política Sanitària Janssen

Orientada a la detecció d'innovació en l' àmbit de la gestió dels serveis de salut i de les polítiques sanitàries, Informe Crimson i estudi de participació de pacients en el procés de presa de decisions.

L'Aula, situada a l'Institut Universitari de Pacients, busca impulsar l'estudi de les innovacions en l'àrea de Política Sanitària, principalment centrades en les noves formes de gestió i la formació directiva de professionals. 

El conveni entre Janssen i UIC Barcelona, constitueix l'Aula com espai des del qual es fomentarà la docència, recerca i difusió en l'àmbit sanitari sobre els canvis que es produeixen en l'entorn de la gestió i la direcció de le polítiques de salut i de les institucions sanitaries.

Descripció del Model afectiu-efectiu Janssen

En aquest context, l’IUP posa un dels seus focus en el Model afectiu-efectiu, que pretén considerar el pacient en la seva dimensió global, no només com a malalt, sinó també com a persona. Una persona amb característiques i necessitats úniques, en un entorn social, familiar i fins i tot socioeconòmic que pot influir directament en el seu diagnòstic, tractament i evolució clínica.

Per a aquest nou model assistencial, l’atenció als pacients és molt més que guarir-los sobre la base de l’evidència científica. Suposa també atendre’ls com a persones, incorporant la dimensió de la dignitat i la humanitat. L’atenció sanitària ha de basar-se en la confiança i l’empatia, per contribuir al benestar general dels pacients i a obtenir els millors resultats possibles. Aquest abordatge humanístic està comprovat que té conseqüències directes sobre l’adherència, la qualitat de vida i l’èxit dels tractaments.

Aula GSK

Dins de les finalitats i activitats de l’Institut els pacients afectats de malalties cròniques severes són objecte d’una atenció especial.

La malaltia asmàtica greu afecta a Espanya més de 80.000 persones i un alt percentatge d’aquestes no controlen adequadament la seva malaltia. 

Aquest és un dels factors més importants i determinants de la mortalitat estimada en un miler de persones a l’any.

És objectiu de l’Aula estudiar i incidir en la millora dels factors que motiven aquest control inadequat amb els pacients, els seus familiars i tots aquells que directament o indirectament intervenen en el diagnòstic i tractament d’aquests.

Aula QIDA d’Atenció Integral Domiciliària

 

Qida

L’Aula QIDA d’Atenció Integral Domiciliària, impulsada per l’Institut Universitari de Pacients de UIC Barcelona, ​​estudia els models d’atenció necessaris per satisfer, a la residència habitual, les necessitats de les persones que requereixen cures sanitàries i atenció pel que fa als aspectes socials derivats de la pèrdua de salut que els afecta.

Des d’aquesta aula d’empresa es promou la realització d’estudis de recerca, així com l’organització de jornades dirigides a professionals del sector sanitari i social, i la creació de fòrums de debat sobre temes relacionats amb el present i el futur de l’atenció domiciliària integrada com una proposta de valor.