Secció

L’Institut Universitari de Pacients de la Universitat Internacional de Catalunya és una institució universitària que té com a objectiu general l’anàlisi de les necessitats, l’educació i la formació sanitària dels pacients, els seus familiars i les associacions en relació a les diferents dimensions de la malaltia. Per fer-ho, l’Institut desenvolupa estudis de recerca, imparteix cursos formatius i fa jornades de divulgació. 

Àrees de treball

El coneixement que es genera a l’Institut Universitari de Pacients vol donar resposta a les necessitats que poden aparèixer en relació a les diferents dimensions de la malaltia. D’aquesta manera, desenvolupa projectes per a l’àmbit individual, el familiar, el social i el relacional amb el sistema sanitari i l’entorn. Els resultats que se’n deriven busquen ser d’utilitat per al pacient i la seva família, però també per als diferents agents que conflueixen en la sanitat.

infografia