Universitat Internacional de Catalunya

Seminari Cirurgia II

Seminari Cirurgia II
3
12251
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


vanessaruizmagaz@gmail.com

Presentació

Dra. VANESSA RUIZ MAGAZ

Tipus de classe: Seminari clínic

Total d'hores: 13h

Horari: Divendres de 12:30 a 14:00 Aula L26

Cada seminari està basat en una o dues cirurgies periodontals. Els residents encarregats de cada cas presentaràn els casos clinics i es discutiran. 

 

Requisits previs

L'estudiant ha de tenir: 
1. coneixement ampli dels principis de la  cicatrització oral i periodontal i de la regeneració y la reparació. 
2. ampli coneixement dels factors de risc locals i sistèmics per a la cirurgia periodontal.
3. coneixement exhaustiu de l'anatomia oral i periodontal. 
4. coneixement exhaustiu de tots els procediments quirúrgics periodontals. 
5. ampli coneixement dels fàrmacs utilitzats en els procediments quirúrgics periodontals.

 

Objectius

L'estudiant ha de:

      1. ser competent en la revisió i actualització de tots els procediments quirúrgics periodontals. 
      2. ser competent en l'avaluació crítica de tots els tipus de procediments quirúrgics

periodontals. 
      3. ser competent en la selecció de la millor opció quirúrgica per a cada cas. 
      4. ser competent en l'avaluació crítica dels resultats de cada procediment quirúrgic realitzat. 
      5. ser competent en el desenvolupament de la planificació del tractament casos tant periodontals com multidisciplinaris.

 

Competències

L'estudiant ha de:

 1. ser expert en totes les tècniques quirúrgiques en periodòncia, les seves indicacions i contraindicacions, avantatges i desavantatges.
 2. ser competent amb els mètodes per a la reconstrucció de teixits tous i durs.
 3. ser capaç de documentar i dur a terme una àmplia gamma de procediments quirúrgics, incloent: 
 • Gingivectomia/escissió local.
 • Cirurgia de penjoll periodontal incloent penjolls d'accés i els penjolls de posició apical, amb o sense cirurgia òssia concomitant.
 • Resecció radicular/ procediments de hemisecció.
 • Procediments de cirurgia mucogingival i de cirurgia plàstica periodontal.
 • Procediments de cirurgia periodontal reconstructiva.
 • Teràpia quirúrgica d'implants, incloent la col·locació quirúrgica d'implants orals en totes les àrees de la dentició, tant en pacients total o parcialment edèntuls, els procediments d'augment òssi incloent el trasplantament, les tècniques de regeneració òssia guiada, elevació del si maxil·lar i els procediments quirúrgics de teixits tous en conjunció amb implants orals .
 1. ser capaç de documentar exhaustivament els casos quirúrgics per tal de presentar posteriorment aquests casos per a l'avaluació.
 2. ser capaç de trobar les equivocacions i els errors real

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant serà capaç de realitzar tractaments periodontals quirúrgics de cirurgia resectiva, cirurgia mucogingival i cirurgia regenerativa  sobre dents e implants.

L´estudiant serà capaç de realitzar un abordatge adequat quan es presentin complicacions I serà capaç de realitzar un control posoperatori adequat en cada tractament quirúrgic que realitzi.

L'estudiant tindrà la confiança per tractar casos moderats fins a casos complicats de l'enfermetat periodontal, deformitats mucogingivals i defectes òssis periodontals.

 

Continguts

El primer dia de classe el professor encarregat de l´assignatura realitzarà una presentació en la qual donarà les normes de presentació dels casos clínics e informarà de com s'ha de  realitzar el seguiment dels casos.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada presentació clínica sera evaluada pels professors assistents a la sessió. Es realitzaran també sessions teòriques de casos clinics i guíes clíniques de diferents tractament,s com ara tractament de cirurgia mucogingival, sutura i disseny de penjolls. 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'evaluació serà realitzada de manera continuada durant totes les sessions clíniques. La intervenció dels alumnes i els seus comentaris serà valorada de manera positiva. També es valorarà la qualitat de la presentació en format electronic. L'asistència a la classe és obligatòria i es donaràn 5 minuts de cortesia per l'assistència a la mateixa. Els alumnes que arribin amb un retràs superior a 5 minuts no podràn assistir a la mateixa.

L´ordre de presentació serà correlatiu i d´acrod al Google calendar el Màster de Periodòncia. Els díes de presentació seràn quan ho hi hagi cap conferència de professors aconvidats ni presentacions a congressos. Cada alumne ha de conèixer i seguir el seu ordre sense alterar-lo.

La no presentació el dia que toca per part de l´alumne, representa el suspèns de l´assignatura.

Avaluació continua. 

El dia de la presentació del cas clínic i la participació als seminaris

 

 

Bibliografia i recursos

LLIBRE LINDHE & LANG

REVISTES INDEXADES