Universitat Internacional de Catalunya

Periodòncia-Ortodòncia Casos Clínics III

Periodòncia-Ortodòncia Casos Clínics III
1
12259
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Dimecres de 10:00 a 13:00

Dr.Andres Pascual: pascuallarocca@hotmail.com

Presentació

El seminari de Casos clínics Periodòncia/Ortodòncia es realitzarà en conjunt entre professors i alumnes d’ambdós departaments. En un format dinàmic, es presentaran casos clínics acabats o per iniciar tractament i basats en l’evidència científica, seran analitzats i discutits.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

 • Ser capaç d’avaluar les condicions clíniques rellevants per a establir un correcte pla de tractament considerant les necessitats individuals i les expectatives de cada pacient.
 • Tenir un coneixement ampli de les interrelacions de l’ortodòncia, teràpies i tractament periodontal.

Competències

Al final del curs l’estudiant serà capaç d’establir de manera inicial les relacions entre l’ortodòncia i:

 1. Les generalitats de la malaltia periodontal.
 2. Teràpia mucogingival.
 3. Intrusió i extrusió ortodòntica.
 4. Fifrotomies.
 5. Corticotomia en el tractament ortodòntic
 6. Trauma oclusal.
 7. Col·lapse posterior de la mossegada.
 8. Agenesia dental congènita.
 9. Implants dentals i autotransplants.
 10. Anàlisi i tractament de la zona estètica.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d’aquest seminari permetran a l’estudiant desenvolupar la capacitat d’enfocar d’una manera pràctica els coneixements teòric apressos durant el curs acadèmic i establir un tractament Ortodòncia-Periodòncia que compleixi amb les necessitats i requeriments de cada individu.

Continguts

Serà revisat des d’un punt de vista clínic/pràctic el següent temari:

 1. Les generalitats de la malaltia periodontal.
 2. Teràpia mucogingival.
 3. Intrusió i extrusió ortodòntica.
 4. Fifrotomies.
 5. Corticotomia en el tractament ortodòntic
 6. Trauma oclusal.
 7. Col·lapse posterior de la mossegada.
 8. Agenesia dental congènita.
 9. Implants dentals i autotransplants.
 10. Anàlisi i tractament de la zona estètica.