Universitat Internacional de Catalunya

Mediterrani: Patrimoni Compartit

Mediterrani: Patrimoni Compartit
6
9141
3
Primer semestre
OB
Anàlisi cultural: identitat i innovació
Art, patrimoni i experiència
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Més enllà de les hores de classe, el professor d'aquest curs està disponible per a qualsevol pregunta i comentari en línia a: melrazzaz@uic.es

Presentació

El Mediterrani és un regne de somnis llunyans i realitats dures. Al llarg d'aquest curs, examinarem el concepte de la Mediterrània i la seva evolució des de perspectives múltiples, estudiarem el patrimoni cultural i natural del Mediterrani amb tota la seva diversitat i riquesa, i parlarem d'oportunitats i desafiaments contemporanis que ens poden ajuntar o allunyar. Durant el curs, es treballaran casos pràctics i es realitzaran activitats amb la finalitat d'ampliar l'horitzó dels alumnes i reptar la percepció que tenen del Mediterrani.

Requisits previs

No es requereix cap curs particular per a aquest curs que no sigui un bon domini de l'anglès i la voluntat de participar en debats i treballs col·laboratius en un ampli ventall de temes mediterranis.

Objectius

 • Adquirir un enteniment de la complexitat i la riquesa del Mediterrani i l'evolució del concepte;

 • Apreciar el patrimoni mediterrani per la seva diversitat, excepcionalitat i fragilitat;

 • Entendre l'actualitat que marca la vida al Mediterrani i el seu veïnatge.

Competències

 • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
 • E09 - Conèixer els límits i les vies de la comunicació intercultural
 • E20 - Reflexionar sobre la interacció home-medi i l'organització del territori resultant
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • E29 - Habilitats de mediació en conflictes amb intervenció del factor intercultural
 • E33 - Capacitat per relacionar conceptes relatius al patrimoni, el territori i la identitat cultural
 • E37 - Coneixement actualitzat de les àrees d'estudi relacionades amb els temes internacionals, tenint en compte les noves aportacions procedents de l'avantguarda, com la reflexió crítica sobre la incidència del turisme (també cultural) en el desenvolupament

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs, els alumnes han de tenir la capacitat per a:


Identificar i participar en els debats actuals sobre el Mediterrani a molts nivells, explorant la riquesa, diversitat, sofisticació i excepcionalitat del patrimoni mediterrani; examinar l'equilibri delicat entre els éssers humans i la natura, així com l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient i la regió mediterrània; analitzar les identitats del Mediterrània a través d'una anàlisi comparativa i un estudi dels múltiples beneficiaris; estudiar els factors claus (històrics, culturals, polítics...) que uneixen o divideixen la gent in la regió; desenvolupar un enteniment profund de termes rellevants; aplicar un pensament crític a diferents maneres d'expressió cultural (artístics, literaris, intangibles, etc.).

Continguts

I. Marc conceptual: Entre el lirisme i el pragmatisme 

 

 1. Mediterrani or Mediterranis? (Perspectiva geogràfica)

 2. De Mare Nostrum al Euro-Med (Perspectiva històrica)

 3. Una cultura mediterrània? (Perspectiva cultural)

 4. Un món sense el Mediterrani (Perspectiva geoestratègica)

 

 

II. Patrimoni mediterrani compartit: icones d'identitat comuns

 

 1. Introducció al patrimoni mediterrani

  Mar civilitzador, mar corromput

 

      2. El Patrimoni Cultural Mediterrani

                        2.1. Aprenentatge, pensament i espiritualitat

                                 Escriptura i el primer alfabet

                                 Les primeres religions monoteistes

                                 Els primers filòsofs

                                 Primeres grans biblioteques i universitats

                                 El mode ‘Uomo Universale’ 

                        2.2. Expressió artística i literària 

                                  Naixement de la creativitat humana

                                  Art per l'eternitat 

                                  Els primers poemes èpics mediterranis 

                                  Una explosió de “-ismes”

                        2.3. Jaciments arqueològics i l'entorn construït

                                  Arquitectura desafiant el temps

                                  Models urbans clàssics

                                  Medines, ports i pobles de pescadors

                                  Paisatges urbans i paisatges sonors

                                  Revelacions arqueològiques i mons submergits

                        2.4. El Patrimoni Intangible

                                   Oral Traditions & Performing Arts

                                   Social Practices, Rituals, Knowledge concerning Nature

                                   Traditional Crafts

                        2.5. Altres tipus de patrimoni

                                   El patrimoni industrial, científic i tècnic

                                   Elements etnogràfics

                                   El patrimoni documental i digital  

                       

      3. El Patrimoni Natural Mediterrani

                        3.1. Biodiversitat

                                   Flora i fauna

                                   Hàbitats i ecosistemes

                                   Espècies en perill d'extinció

                        3.2. Geodiversitat

                                   Materials, formes i processos transformacionals

                                   Deltes, arxipèlags, penínsules, aiguamolls, etc.

 

       4. El Patrimoni Mixt Mediterrani 

                        4.1. Llocs sagrats

                        4.2. Parcs naturals i paisatges culturals 

                        4.3. Rutes culturals i de pelegrinatge 

 

       5. La gestió i la protecció del patrimoni

 

       6. El Turisme Cultural i les indústries mediterrànies del patrimoni

 

III. El camí a seguir: la història es repeteix

1.        Oportunitats i reptes més enllà de la condició humana

2.        Esforços regionals (la Unió pel Mediterrani)

3.        Iniciatives (Euromed Heritage Programme, H2020, Economia Blava, …)
Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula A més de les xerrades i els debats a classe, la metodologia es basa en casos reals al principi de cada classe, així com material lectiu i rellevants activitats extraescolars.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Participació: 30%

- Assignatures: 30%

- Treball final: 40%

Bibliografia i recursos

The Mediterranean: a shared heritage

Mohammed Elrazzaz

Euro-Mediterranean University of Slovenia (Piran, 2018)

 

 

The Great Sea: A Human History of the Mediterranean

David Abulafia

Oxford University Press; Reprint edition (September 1, 2013)

 

Memory and the Mediterranean

Fernand Braudel

Vintage; Reprint edition (December 3, 2002)

 

The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Vol. 1-2

Fernand Braudel

University of California Press; Reprint edition (July 16, 1996)

 

The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History

Peregrine Horden and Nicholas Purcell

Wiley-Blackwell (April 7, 2000)

 

Mediterranean Passages: Readings from Dido to Derrida

Miriam Cooke and Erdag Göknar

The University of North Carolina Press; First Edition edition (October 20, 2008)

 

Back to the Garden: Nature and the Mediterranean World from Prehistory to the Present

James H.S. McGregor

Yale University Press (February 10, 2015)

 

Southern Thought and Other Essays on the Mediterranean

Franco Cassano

Fordham University Press; 1 edition (May 1, 2012)

Material didàctic