Directori

CORTINA RAMOS, Albert

Departament de Ciències Bàsiques

CORTINA RAMOS, Albert

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Gestió Urbanística per la Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Màster en Assessoria Jurídica i Fiscal d’Empreses Constructores i Immobiliàries per la Universitat Politècnica de Madrid - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid.
 Diploma de Postgrau en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat - Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població – Universitat Autònoma de Barcelona.
Estudis d’Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.
Estudis de Doctorat en Geografia - Universitat Autònoma de Barcelona
Pendent de presentar la tesi doctoral sobre: “Ètica aplicada a l’urbanisme i a l’ordenació del territori: Principis rectors i sistemes de valors relacionats amb els paradigmes urbans i territorials a Catalunya 1970-2015”.

Experiència professional

Director de l’Estudi DTUM, despatx obert des de l’any 1992 a Sant Cugat del Vallés (Barcelona), format per professionals experts en Dret Administratiu, Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient, Gestió del Paisatge i Hàbitat Intel·ligent.

A continuació es relacionen de forma sistemàtica els treballs mes rellevants realitzats:



A. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT:

Assessorament legal i redacció dels documents jurídics i de gestió en els següents instruments de planejament:

1. PLANEJAMENT TERRITORIAL I PLANEJAMENT DIRECTOR

 Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Director: Albert Serratosa
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: sense aprovació (Document lliurat l’any 1998).
 Pla Director Territorial de l’Alt Penedès.
Directora: Isabel Castiñeira
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: aprovat definitivament - 2008 (Participació fins a la segona aprovació inicial).
 Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena.
Director: Antonio Font
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: aprovat definitivament - 2008.
 Pla Territorial Especial d’Ordenació del Paisatge de La Palma.
Director: Antonio San Blas
Organisme: Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma.
Tràmit: aprovat inicialment 2015.
 Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona.
Director: Antonio Font
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: aprovat definitivament - 2008.
 Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya.
Directora: Roser Campeny
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: aprovat inicialment - 2009.
 Pla Director Urbanístic de l’Àmbit Central del Camp de Tarragona.
Director: Antonio Font
Organisme: Generalitat de Catalunya
Tràmit: aprovat definitivament - 2010.
 Pla Director Urbanístic d l’ARE “Pineda Centre” de Pineda de Mar.
Director: Jordi Bellmunt
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: aprovat definitivament - 2008.

 Pla Director Urbanístic de l’ARE “Ruanes” de Valls.
Director: Joan Barba
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: aprovat definitivament - 2008.
 Pla Director Urbanístic de l’ARE “ Pou Boronat” de Tarragona.
Director: Antonio Font
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: aprovat definitivament - 2008.

2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC GENERAL

 Pla General d’Ordenació Urbana de Sabadell.
Director: Francesc Mestres
Organisme: Ajuntament de Sabadell.
Tràmit: aprovat definitivament - 1993.
 Pla General d’Ordenació Urbana de Barberà del Vallès.
Directors: Antonio Font i Juli Esteban
Organisme: Ajuntament de Barberà del Vallès-
Tràmit: aprovat definitivament - 2000.
 Pla General d’Ordenació Urbana d’Argentona.
Director: Jordi Bellmunt
Organisme: Consell Comarcal del Maresme.
Tràmit: aprovat definitivament – (document per a l’aprovació inicial – 2000).
 Pla General d’Ordenació Urbana de Salt.
Director: Joan Albesa
Organisme: Ajuntament de Salt.
Tràmit: aprovat definitivament - 2002.
 Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes.
Director: Estanislau Roca
Organisme: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Tràmit: aprovat definitivament- 2001.
 Pla General d’Ordenació Urbana de El Masnou.
Director: Diego Ruiz
Organisme: Ajuntament de El Masnou.
Tràmit: aprovat definitivament - 2001.
 Normes Subsidiàries de Planejament de Súria.
Director: Albert de Pablo
Organisme: Ajuntament de Súria.
Tràmit: aprovades definitivament - 2003.
 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alcoletge.
Director: Diego Ruiz
Organisme: Ajuntament d’Alcoletge.
Tràmit: aprovat definitivament - 2012.
 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats.
Director: Diego Ruiz
Organisme: Ajuntament de Subirats.
Tràmit: aprovat definitivament - 2013.
 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de El Perelló.
Director: Diego Ruiz
Organisme: Ajuntament de El Perelló.
Tràmit: aprovat definitivament - 2017.

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alaior.
Director: Amador Ferrer
Organisme: Ajuntament d’Alaior.
Tràmit: document d’avanç - 2019.

3. MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT GENERAL

 Modificació del PGM per a la preservació del Parc Rural de la Torre Negra en el municipi de St. Cugat del Vallès.
Directors: Antoni Casamor i Albert Cortina
Organisme: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Tràmit: aprovada definitivament (document per a l’aprovació provisional -1998).
 Modificació Puntual del PGM al “Sector Nord-Oest” de Ripollet.
Director: Joan Barba
Organisme: Ajuntament de Ripollet.
Tràmit: aprovada definitivament – 2005.
 Modificació Puntual del PGO en l’àmbit de la UA “Pista Trèvol” de Mollet del Vallès.
Director: Diego Ruiz
Organisme: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Tràmit: document per a l’aprovació inicial- 2003
 Modificació del PGM a la zona nord de contacte entre el Parc de Collserola i la trama urbana de Sant Feliu de Llobregat.
Directores: Silvia Mas i Lorena Maristany
Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Tràmit: avanç de pla aprovat – 2017.
 Modificació del Pla General per a la regulació aplicable als establiments turístics i albergs juvenils al municipi de Palma.
Directors: Ricard Pié i Josep Maria Vilanova
Organisme: Ajuntament de Palma.
Tràmit: aprovada definitivament – 2019.

4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC DERIVAT

 Pla Especial de Millora Urbana “La Llantia” de Mataró.
Director: Joan Barba
Organisme: Ajuntament de Mataró.
Tràmit: aprovat definitivament - 1999.
 Pla Especial de Protecció, Conservació i Preservació del Castell de Denia i del seu entorn.
Director: Vicente Guallart
Organisme: Ajuntament de Dènia.
Tràmit: aprovat definitivament - 2003.
 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic i Històric- Artístic de Blanes.
Director: Antonio Font
Organisme: Ajuntament de Blanes.
Tràmit: aprovat definitivament - 2004.
 Pla Parcial “Sector Llevant” de Viladecans.
Director: Antonio Font
Organisme: Ajuntament de Viladecans.
Tràmit: aprovat definitivament – 2007.
 Pla Especial de la ZAL del Port de Tarragona.
Director: Antonio Font
Organisme: Port de Tarragona.
Tràmit: aprovat definitivament - 2015.
 Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics de Barcelona.
Directora: Aurora López
Organisme: Ajuntament de Barcelona.
Tràmit: aprovat definitivament – 2017 (Coordinació del document aprovat inicialment al 2016).

5. PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

 Auditoria Ambiental i Agenda Local 21 de Terrassa.
Director: Josep Maria Xercavins
Organisme: UPC.
Tràmit: document acordat - 1999
 Pla Estratègic de Barcelona -Informe sobre Sostenibilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona.
Director: Ramon Folch
Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Tràmit: document acordat - 2000.
 Auditoria Ambiental i Agenda Local 21 de St. Boi de Llobregat.
Director: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Organisme: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Tràmit: document acordat -2003.
 Esquema Director dels diferents instruments amb incidència territorial a tenir en compte pel procés d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona.
Director: Albert Cortina
Organisme: Ajuntament de El Prat de Llobregat.
Tràmit: document lliurat- 1999.
 Esquema director del projecte estratègic “Portes de Collserola”.
Director: Albert Cortina
Organisme: Ajuntament de Barcelona.
Tràmit: document lliurat - 2011.
 Pla Nacional de Valors.
Directora: Pepa Ninou
Organisme: Generalitat de Catalunya
Tràmit: document acordat - 2016.
 Delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d’estances turístiques en habitatges al municipi de Palma.
Directors: Ricard Pié i Josep Maria Vilanova
Organisme: Ajuntament de Palma.
Tràmit: aprovada definitivament- 2019.

5. PLANEJAMENT D’ESPAIS NATURALS I AGRARIS

 Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de Guilleries – Savassona.
Director: Albert Bertran
Organisme: Diputació de Barcelona.
Tràmit: aprovat definitivament - 2003.
 Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Director: Albert Bertran
Organisme: Diputació de Barcelona
Tràmit: aprovat definitivament – 2004.
 Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers.
Director: Josep Germain
Organisme: Ajuntament de Granollers.
Tràmit: aprovat definitivament - 2004.
 Pla Especial de Protecció del Delta del Llobregat.
Director: Albert Bertran
Organisme: Diputació de Barcelona
Tràmit: aprovat definitivament - 2007
 Pla de Protecció i Gestió del Parc Natural de Serra Malagueta a Cap Verd.
Direcció: Manuel Leäo Carvalho
Organisme: Govern Cap verd
Tràmit: aprovat definitivament - 2006.
 Pla de Protecció i Gestió del Parc Natural de Monte Gordo a Cap Verd.
Direcció: Manuel Leäo Carvalho
Organisme: Govern Cap Verd
Tràmit: aprovat definitivament - 2007.
 Plans Especials de Ordenació del Paisatge i la Connectivitat Ecològica dels municipis de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riuderenes, Santa Coloma de Farnes, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar.
Director: Josep Gordi
Organisme: Ajuntaments.
Tràmit: aprovats inicialment - 2007.
 Pla de Protecció i Gestió del Parc Natural de Fogo a Cap Verd.
Director: Manuel Leäo Carvalho
Organisme: Govern de Cap Verd
Tràmit: aprovat definitivament - 2008.
 Pla Especial de protecció i millora de la finca de “Can Valldaura” al municipi de Cerdanyola del Vallès.
Directors: Rodrigo Rubio i Albert Cortina
Organisme: Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC).
Tràmit: aprovat definitivament 2016
 Pla Especial d’Ordenació del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs.
Directores: Silvia Mas i Lorena Maristany
Organisme: Consorci de l’Espai Rural de Gallecs.
Tràmit: document lliurat - 2010- (sense aprovació inicial)
 Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Director: Antoni Farrero
Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Tràmit: el document d’avanç de pla aprovat - 2015


B. INSTRUMENTS D’INTERVENCIO I GESTIÓ DEL PAISATGE:

Assessorament legal i redacció dels documents jurídics i de gestió en els següents instruments d’intervenció i gestió del paisatge:

1. ORDENACIÓ D’ESPAIS NATURALS

 Estudi per a la preservació integral dels rodals de la Torre Negra a St. Cugat del Vallès.
Director: Albert Cortina
Organisme: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Tràmit: document lliurat -1997.
 Estudi per a la preservació de la Vall de Can Carreres a St. Boi de Llobregat.
Director: Albert Cortina
Organisme: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Tràmit: document lliurat - 2001.
 Estudi per a la preservació dels sectors “Can Gavarrot” i “ Carrer Eucaliptus” a St. Boi de Llobregat.
Director: Albert Cortina
Organisme: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Tràmit: document lliurat - 2001.
 Estudi i Avanç de Pla de Gestió del Paisatge Vitivinícola de la D.O. a l’Alt Penedès.
Director: Jaume Busquets
Organisme: Consell Comarcal de l’Alt Penedes,
Tràmit: document lliurat – 2004.
 Atles del Paisatge del Penedès
Director: Jaume Busquets
Organisme: Consell Comarcal de l’Àlt Penedès.
Tràmit: document lliurat – 2004.
 Pla de Gestió Patrimonial del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs.
Director: Albert Cortina
Organisme: Consorci de l’Espai Rural de Gallecs.
Tràmit: document lliurat - 2010

2. CARTES DEL PAISATGE

 Carta del Paisatge de l’Alt Penedès.
Directors: Jaume Busquets i Albert Cortina
Organisme: Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Tràmit: signada - 2004
 Carta del Paisatge del Berguedà.
Directors: Josep Gordi i Albert Cortina
Organisme: Consell Comarcal del Berguedà.
Tràmit: signada - 2006
 Carta del Paisatge de la illa de La Palma.
Director: Albert Cortina
Organisme: Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma.
Tràmit: signada - 2010
 Carta del Paisatge del Priorat.
Directors: Eduard Soler i Albert Cortina
Organisme: Consell Comarcal del Priorat.
Tràmit: signada - 2012
 Carta del Paisatge del Garraf.
Directors: Eduard Soler i Albert Cortina
Organisme: Consell Comarcal del Garraf.
Tràmit: signada - 2019.

3. CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I CUSTODIA DEL TERRITORI

 Guia pràctica d’opcions per a la custòdia del territori en finques privades
Director: Jordi Pietx
Organisme: Xarxa de Custodia del Territori de Catalunya.
Tràmit: document lliurat – 2004.
 Programa estratègic de gestió integrada de la finca de “ Can Boba” al Parc de Collserola.
Director: Albert Cortina
Organisme: particular
Tràmit: document lliurat - 2005
 Estudi d’opcions jurídiques, fiscals i d’ajuts per a la custòdia del territori a Catalunya
Director: Albert Cortina
Organisme: Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya.
Tràmit: document lliurat - 2005.
 Informe de Dret Comparat sobre els documents de referència i legislació vigent a tenir en compte en l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya.
Director: Albert Cortina
Organisme: Generalitat de Catalunya.
Tràmit: document lliurat – 2013.
 Estudi sobre seguretat jurídica, mercat i valors ambientals.
Director: Salvador Grau
Organisme: Generalitat de Catalunya
Tràmit: document lliurat – 2014.
 Estratègia metropolitana de protecció de l’ambient atmosfèric. Estudi de viabilitat jurídica.
Director: Albert Cortina
Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Tràmit: document lliurat – 2017.

4. DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

 Informe sobre posibles accions relacionades amb el turisme rural de les Terres de l’Ebre.
Director: Albert Cortina
Organisme: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)
Trámit: document lliurat – 2020.


C. INSTRUMENTS LEGISLATIUS:

Assessorament legal i participació com a ponent dels següents textos legals:

 Llei del Paisatge de Catalunya
Organisme: Generalitat de Catalunya
Tràmit: aprovada - 2005.
 Llei del Paisatge de Galícia.
Organisme: Xunta de Galicia
Tràmit: aprovada - 2008.
 Llei de Territori de Catalunya
Organisme: Generalitat de Catalunya
Tràmit: treballs preparatoris - 2017 (en procés de tramitació).
 Decreto de Directrices de Paisaje de Cantabria
Organisme: Gobierno de Cantabria
Tràmit: aprovat inicialment – 2019.
 Decreto del Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria.
Organisme: Gobierno de Cantabria.
Tràmit: aprovat inicialment – 2019.

D. DOCENCIA, RECERCA I PUBLICACIONS:

Ha participat en els següents cursos i programes formatius com a ponent o professor, així com ha estat autor o editor de les següents publicacions:

1. CURSOS I FORMACIÓ IMPARTIDA

PARTICIPACIÒ HABITUAL COM A DOCENT:

 Máster en intervenció i gestió del paisatge
Professor i co-director del Máster – Universitat Autònoma de Barcelona - Bellaterra
Co-director durant el període 2000 a 2006
Professor del Máster:
Cursos: 1999 a 2013

 Máster Professional d’Estudis Territorials i Urbanístics
Professor i tutor de projectes del Máster - Escola d’Administració Pública de Catalunya - Barcelona
Cursos 2001 a 2011

 Curs Superior d’Ordenació i Gestió Urbanística i Territorial
Professor del Curs - Universitat Jaume I - Castelló
Cursos 2006 a 2011

 Máster sobre polítiques i planificació ambiental
Professor del Máster - Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat IUAV de Venècia - Universitat de Sassari - Barcelona
Cursos 2006 a 2010

 Máster oficial sobre Dret Ambiental
Professor del Máster - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
Cursos 2007 a 2015

 Programa d’intensificació en la pràctica de d’urbanisme
Professor del Curs - Escola Sert - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Cursos 2009 a 2014

 Postgrau internacional en emprenedoria social
Professor del Postgrau – Universitat de Vic
Curs 2013-14

 Master en paisajes culturales
Profesor del Master – Escuela Técnica de Arquitectura Superior del Vallès (ETSAV- Sant Cugat del Vallès)
Cursos: 2017 a 2022.

 Grado de bioingeniería
Profesor de la signatura “Datificación, transhumanismo y humanismo avanzado” – Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)
Cursos: 2018 a 2022.

PARTICIPACIÓ OCASIONAL COM A DOCENT:

 Máster de gestió urbanística
Professor del Máster - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura - Barcelona

 Curs d’administració local
Professor del Curs - Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona - U.A.B. - Bellaterra

 Curs elemental d’urbanisme
Professor del Curs – Col.legi d’Advocats de Barcelona - Secció de Dret Administratiu - Barcelona

 Diplomatura de gestió administració pública
Professor de la Diplomatura - Adscrita a l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelona - Manresa

 Curs pràctic d’urbanisme
Professor del Curs - Col·legi de Biòlegs de Barcelona - Barcelona

 Curs pràctic de gestió urbanística
Coordinador i professor del Curs – Col·legi d’Advocats de Barcelona - Secció de Dret Administratiu - Barcelona

 Curs de Postgrau en Estudis de Viabilitat de Projectes Immobiliaris i Urbans - Màster en Valoracions Immobiliàries
Professor del Curs – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura U.P.C. - Dep. de Construccions Arquitectòniques - Centre de Política de Sòl i Valoracions - Barcelona


 Curs sobre Instruments jurídics i urbanístics per a la protecció dels espais naturals
Professor del Curs - Associació per la Defensa i Estudi dels Espais Naturals - ADENC - Sabadell

 Pla de Perfeccionament Directiu
Professor de les sessions particulars impartides al Director General del Consorci de la Zona Franca i Conseller Delegat del Parc Tecnològic del Vallès - Sonnenfeld Formació - Barcelona

 Máster sobre paisatgisme i arquitectura
Professor del Máster - Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona - Barcelona

 III Curs de Dret Urbanístic
Professor del Curs - Col.legi d’Advocats de Sabadell - Sabadell

 Curs d’Administració Local
Professor del Curs - Universitat de Girona - Girona

 Postgrau en Administració del Paisatge
Professor del Postgrau - Escola d’Administració Pública de Catalunya – Col.legi d’Arquitectes de Catalunya- Barcelona

 Postgrau en Gestió Ambiental
Professor del Postgrau - Universitat de Girona - Girona

 Postgrau en Paisatge i Territori. Teoria, mètodes i aplicacions didàctiques
Professor del Postgrau - Universitat de Barcelona – Barcelona

 Máster en Turisme i Mediació Didàctica del Patrimoni
Professor del Máster - CETT – Universitat de Barcelona – Barcelona

 Curso experto universitario en protección, gestión y ordenación del paisaje
Professor del Curs - Universidad de Sevilla -Sevilla

 Curso sobre ordenación y gestión compartida del territorio
Professor del Curs - Delegación Territorial de Canarias del Colegio de Geógrafos y Fundación para el Desarrollo y la Cultura Ambiental de La Palma - Tenerife.

 Seminari sobre Paisatges. La integració dels entorns urbans
Professor del Seminari - Congres Internacional Cerdà postmetrópoli. El govern de les regions metropolitanes en el XXI – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) - Barcelona

 Curso sobre los retos y perspectivas de la gestión del paisaje
Director i professor del Curs - Universidad Internacional Menéndez y Pelayo- Tenerife

 Máster en Planificación y Arquitectura del Paisaje
Professor del Máster - Universidad del Pais Vasco UPV/EHU – Vitoria-Gasteiz

 Curs d’Smart Cities. La gestió eficient de l’hàbitat urbà: avançant cap a l’smart city.
Conferenciant sessió inaugural - Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya- Barcelona

 Curs d’estiu. Singularitat tecnològica, millorament humà i neuroeducació
Codirector i conferenciant – Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Santander.

 Seminari Singulares. Ética de las tecnologías emergentes.
Codirector y conferenciante – Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Madrid.

 Exposició. La ciudad natural. Un modelo para vivir mejor.
Comisario y conferenciante – Observatorio Ávila 1.131 – Fundación Tatiana Pérez - de Guzmán el Bueno. Ávila.

 Seminari. La huella digital ¿Servidumbre o servicio?
Participante – Fundación Pablo VI. Madrid.

2. CONFERENCIAS:

Entre 2017 y 20020 ha impartido las siguientes conferencias más destacadas:

 Biosfera inteligente. Retos éticos de las tecnologías emergentes con relación a la sostenibilidad y al desarrollo humano integral.
Foro Internacional de innovación para el desarrollo sostenible
Unesco - México (Guanajuato) 2017.

 Envejecimiento y transhumanismo.
Jornada: Revolución demográfica: la nueva madurez.
Fundación Bancaria “La Caixa” y la Fundación Factor Humà (Barcelona) 2018.

 Tech-Law, transhumanismo y persona: retos presentes y futuros.
Conferencia: Grado de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías
Universidad San Pablo CEU – Instituto CEU de Humanidades (Madrid) 2018.

 Transhumanismo: la cuestión científica
Curs d’estiu: El humanismo a debate en el siglo XXI.
Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso (Madrid) 2019.

 Humanos o posthumanos: como aprovechar y no morir en el intento
IX Congreso Internacional sobre la Familia. La Persona On-Off, desafíos de la 4ª. Revolución Industrial
Universidad de La Sabana (Chia- Colombia) 2019.

 Desafíos éticos del transhumanismo
Congres: Transhumanismo. Desafíos antropológicos, éticos, jurídicos y teológicos.
Cátedra CTR de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (Madrid) 2019.

 Mejoramiento humano y bioética
IV Jornada Formativa en Bioética. HM Sanchinarro.
(Madrid) 2019.

 Transhumanismo, humanismo avanzado y biotecnologías exponenciales.
Colegio Mayor Bideldae. (Bilbao) 2019.

 Beat Heart digital más allá de la vida física
II Digital Law Congress
Colegio de Abogados de Barcelona (Barcelona) 2019.

 Transhumanismo. La revolución científica y tecnológica que amenaza al ser humano.
Círculo Ecuestre de Barcelona (Barcelona) 2019.

 La comunicación del futuro: ¿Transhumanismo o humanismo avanzado?
I Encuentro de Profesionales por el Bien Común (Madrid) 2019.


 Inteligencia artificial: retos éticos y jurídicos
Taula rodona. Foros de debate interdisciplinar de la Fundación Pablo VI (Madrid) 2019.

 Transhumanismo: ¿Los humanos podremos acabar biónicos o dejaremos de pensar?
Cicle: Diálogos de ciencia y religión
Seminario de teología y ciencias de Barcelona (STIC) Centro Borja y Asociación Astronómica de Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès) 2019.

 Transhumanismo
Trinxat – Centre d’Art Cal Massó (Reus) 2019.

 La vertiente social e implicaciones de la inteligencia artificial (IA)
Inteligencia artificial en el reconocimiento de la imagen.
Club Innovación/Big Data. ESADE (Barcelona) 2019.

 Tecnologías exponenciales y bien común. Una respuesta desde el humanismo avanzado
Congrés: Transhumanismo. Desafíos antropológicos, éticos, jurídicos y teológicos.
Cátedra CTR de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (Madrid) 2019.

 Desafíos éticos del transhumanismo
Congrés: Transhumanismo. Desafios antropológicos, éticos, jurídicos y teologicos.
Cátedra CTR de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (Madrid) 2019.

 Transhumanismo: ¿utopía o distopía?
Conferencia: Nethunting (Barcelona) 2020.

 La [Dis]topía transhumanista
Ciclo con ciencia y pensamiento: crítica y ficción en el siglo XXI (Malaga) 2020.

 Estrategia global COVID.19
Conferencia on line
Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra - UTEPSA (Bolivia) 2020.

 Transhumanismo y Derechos Humanos. Disrupción en el orden jurídico, económico y democrático.
Congreso sobre Transhumanismo ¿Homo Sapiens o Cyborg?
Instituto Razón Abierta. Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 2021.

 Transhumanismo y Posverdad
Sala de Actos (Matadepera) 2022.

 ¡Despertad! Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial
Presentació del llibre. Profesionales por el Bien Común (Madrid) 2022.


3. PUBLICACIONS

Es autor o editor de les següents publicacions:

 BUSQUETS, Jaume i CORTINA, Albert (2003): “La Torre Negra. Planejament metropolità, paisatge i pressió inmobiliària” a Nel.lo O. (ed.) Aquí no! Els conflictes territorials a Catalunya. Empúries. Barcelona.

 BOLÒS, Maria i CORTINA, Albert (2005): “La Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès”, a Mallarach, J.M. i Comas E. ( coord.); Bones pràctiques d’incorporació del paisatge en el planejament urbanístic de Catalunya, Elements de debat territorial, 22, Diputació de Barcelona. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2005): “ Regulació legal i organització administrativa per a la implementació de polítiques de paisatge a Europa” a Espais. Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 50, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 BUSQUETS, Jaume i CORTINA, Albert (2005): “ La Carta del Paisatge de l’Alt Penedès: un instrument de concertació d’estratègies de gestió del paisatge” a Espais. Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 50, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 CORTINA, Albert i QUERALT, Arnau (2005 ): Conveni Europeu del Paisatge. Consell d’Europa a Papers de Sostenibilitat, 8, Generalitat de Catalunya i Observatori del Paisatge. Barcelona.

 CORTINA, Albert i QUERALT, Arnau (2005): Documents de la Conferència sobre el Conveni Europeu del Paisatge en ocasió de la seva entrada en vigor. Estrasburg, 17 de juny de 2004 a Papers de Sostenibilitat, 9, Generalitat de Catalunya i Observatori del Paisatge. Barcelona.

 CORTINA, Albert (coord.); GÓMEZ, Jose Manuel; MIRAMBELL, Antoni i ROSEMBUJ, Tulio (2005): “Estudi d’opcions jurídiques, fiscals i d’ajuts a la custodia del territori”. Treball realitzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Custodia del Territori. Barcelona. (document inèdit de la XCT).

 CORTINA, Albert (2006): “Marc legal i financer” a Josep Vila i Diego Varga (eds.); La futura llei de biodiversitat – patrimoni natural. Jornades de reflexió, participació i debat, Documenta Universitaria. Girona.

 CORTINA, Albert i GORDI, Josep (2006): “ Les vies verdes del Vallès” a Ponències. Anuari del Centre d’Estudis de Granollers 2005. Granollers.

 CORTINA, Albert i GORDI, Josep ( eds.) (2006): Les vies verdes del Vallès. Documenta Universitaria. Girona.

 CORTINA, Albert (2006 ): “ La Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña” a Mata R. i Tarroja A. (coods.) El paisaje y la gestión del territorio.Territorio y Gobierno: Visiones. 5, Diputació de Barcelona. Barcelona.

 CORTINA, Albert i QUERALT, Arnau ( eds.) (2007): Convenio Europeo del Paisaje. Textos y comentarios. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

 CORTINA, Albert i REZA, Xose Benito ( eds.) (2007 ): Protección, xestion e ordenación da paisaxe en Galicia. Xornada de reflexión, participación e debate sobre a futura Lei de Protección da Paisaxe de Galicia e implementación do Convenio Europeo da Paisaxe. Xunta de Galicia. Conselleria de Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

 CORTINA, Albert (2008): “La sociedad civil organizada en la planificación territorial sostenible y en la gestión del paisaje” a De Souza, A. i Simancas, M. (coord.): Sociedad civil organizada y desarrollo sostenible. Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

 BUSQUETS, Jaume i CORTINA, Albert (coords.) (2009): Gestion del Paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje, Ariel. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2009 ): “ El tractament jurídic del paisatge: instruments d’intervenció, gestió i concertació” National seminar on landscape of Andorra. Proceedings /Actes. European spatial planning and landscape, nº 85. Council of Europe Publishing. Estrasburgo.

 CORTINA, Albert (2009): “Politiques i instruments de gestió del paisatge com a desenvolupament del Conveni Europeu del Paisatge”, a Paisatges en transformació. Intervenció i gestió paisatgístiques. Col.lecció Estudis. Sèries Territori, 6. Diputació de Barcelona. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2009): “Les Cartes del Paisatge a Catalunya” a Instruments d’ordenació i gestió del paisatge a Catalunya i a Europa. Plecs de paisatge. Eines, núm. 2. Observatori del Paisatge de Catalunya. Olot.

 CORTINA, Albert (2010): Nova cultura del territori i ètica del paisatge. Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Documents de Recerca, núm. 17. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2010): “La Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya” a Nel.lo, O. Política de paisatge a Catalunya. DPTOP. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2011): “Las Cartas del paisaje: un instrumento de concertación territorial y de compromiso ético a favor del paisaje”. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 263, enero-febrero. Madrid.

 CORTINA, Albert i SIMANCAS, Moisés (coords.) (2011): Retos y perspectivas de la gestión del paisaje de Canarias. Reflexiones en relación con el 10º aniversario de la firma del Convenio Europeo del Paisaje.Bienal de Canarias. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

 CORTINA, Albert (2011): “Ethics of the landscape. Moral commitment for responsible management of the territory” Ramon Llull Journal of applied ethics. Issue 02, Prohom Edicions, S.L. ,Barcelona.

 CORTINA, Albert (2011): “El compromiso ético de los urbanistas. Nuevos valores para la regeneración de la ciudad, el territorio y el paisaje”. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente núm. 270, Madrid.

 CORTINA, Albert (2011): “La renaturalitzacio de Barcelona: la utopia possible” a Trias X. (ed) Generació Barcelona. Manifest col.lectiu per la regeneració de la ciutat. La Magrana – RBA. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2012): Qualitat i seguretat jurídica dels acords de custòdia del territori: tallers de reforçament mutu. Quaderns per a entitats de custòdia del territori, núm. 5. Xarxa de Custòdia del Territori. Vic.

 CORTINA, Albert (2012): “La renovació de la legislació urbanística i territorial” en Castañer, M. (ed.): El planejament territorial a Catalunya a l’inici del segle XXI. Una nova interpretació i projecció del país.Societat Catalana d’Ordenació del Territori - Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2012): “La gestió responsable del paisatge” a Alba, S. (ed.) Medforlife Communication: Més enllà del vi_DOQ Priorat. Editorial Mediterrània. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2013): “Territori 3.0” a Alba, S. (ed.) Medforlife Communication: Més enllà del vi_DOQ Conca de Barberà. Editorial Mediterrània. Barcelona.

 CORTINA, Albert y SERRA, Miquel-Àngel (ed) (2015). ¿Humanos o Posthumanos? Singularidad tecnològica i mejora humana. Fragmenta Editorial. Barcelona.

 CORTINA, Albert y SERRA, Miquel-Àngel (ed) (2016). HUMANIDAD∞. Desafíos éticos de las tecnologías emergentes. EIUNSA. Madrid.

 CORTINA, Albert y SERRA, Miquel-Àngel (ed) (2015). Singulares. Ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad funsional. Eiunsa Editorial. Madrid

 CORTINA, Albert (2017). Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica. Teconté- Eiunsa. Madrid.

 CORTINA, Albert (2018):” Biosfera inteligente: retos éticos de las tecnologías emergentes con relación a la sostenibilidad y al desarrollo humano” en Sanz N. y Tejada, C. (ed.) . Innovación para el desarrollo sostenible. Gobierno del Estado de Guanajuato – Oficina de la UNESCO en México. Guanajuato.

 CORTINA, Albert (2018):” Capacidades humanas aumentadas” en Torralba F. (cord.) . El trasnhumanisme sota la lupa – The Club of Roma. Barcelona.

 CORTINA, Albert (2019): “Hacia un nuevo contrato sociodigital” en Telos núm. 110. Madrid.

 CORTINA, Albert (2020):” Globalización y sociedad biotecnológica: ¿Transhumanismo o humanismo avanzado?” en Varela E. Piedrahita E. y Echeverri R. D. (comps.) – La marejada del transhumanismo. Programa editorial Universidad del Valle. Cali.

 CORTINA, Albert (2021): “Evolución irreversible hacia el + Humano” en Ciudad Nueva. Nov. 2021. Madrid.

 CORTINA, Albert (2021). ¡Despertad! Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial. Eunsa. Pamplona.

 CORTINA, Albert (2022): “Fronteras movedizas del hombre mejorado” en Amor, J. R. (ed) Huella digital: ¿servidumbre o servicio?– Tirant humanidades. Valencia.




E. PARTICIPACIÓ EN ASSOCIACIONS:

Ha estat:

 Vocal i secretari de la Junta directiva de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
 Membre del Consell Assessor de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
 Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya.
 Membre fundador de la Xarxa de Custòdia del Territori.
 Vocal de la Junta Directiva de la Secció de Dret Administratiu de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 Membre de l’Associació de Cooperació i Desenvolupament Sostenible ( ONGD ) Associació de Formació, Recerca, Divulgació i Acció Social, Sostenible vinculada a la Càtedra UNESCO a la U.P.C. Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global.
 Director d’Estratègia d’Hàbitat Urbà a l’Ajuntament de Barcelona.
 Patró i vocal de la Junta executiva de SOM - Fundació Catalana Tutelar Aspanias.
 Patró i vocal de la Fundació Sant Cugat.
 Embaixador de bona voluntat de la Illa de La Palma.