06
Juliol
10:00

Aplicació de Models D’Equacions Estructurals EQS

La Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona torna a posar en marxa sis seminaris independents dirigits a estudiants de doctorat i postdoctorat interessats a millorar les seves habilitats metodològiques.

El seminari començarà amb un repàs de les qüestions teòriques sobre els models d’equacions estructurals (SEM per les sigles en anglès). S’explicaran els detalls pràctics per fer ús del programari específic d’EQS. A l’última part, es resoldran diverses situacions reals aplicant el SEM.

El curs l’imparteix el Dr. Frederic Marimon i la Dra. Marta Mas.