17
Abril
19:00

Cerimònia de confirmacions a UIC Barcelona - Campus Barcelona

Capellania Oratori de l'Edifici Delta. Campus Barcelona

El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. David Abadías, administrarà el sagrament de la confirmació als estudiants.

El Servei de Capellania de la Universitat col·labora amb l’atenció espiritual de qui ho desitgi, independentment de les seves creences. A aquest efecte, promou activitats de formació espiritual, cultural i ofereix participar en activitats de voluntariat. Els capellans atendran amb gust les consultes de tothom que sol·liciti que es resi per les seves intencions, peticions de consell per al seu desenvolupament de vida personal, en els aspectes humans o espirituals.

Més informació i horaris de missa disponibles al web del servei.

Servei de Capellania Campus Barcelona
Mn. Albert Ribot
Mn. Pepe Verdiá