08
Abril
10:00

Convocatòria d’eleccions per al representant d’estudiants del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat

En compliment de l’Acord del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de 13 de març de 2024, pel qual s’aprova el procediment d’elecció del representant d’estudiants del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de UIC Barcelona, i un cop publicat el cens d’electors i elegibles dels representants del sector d’estudiants a Moodle, l’EDOC de UIC Barcelona disposa el següent:

  1. Convocar eleccions a representants del sector d’estudiants del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, en nombre d’1, d’acord amb el calendari que s’hi acompanya (Annex I).
  2. Són electores i elegibles les persones que estiguin matriculades en un programa oficial de doctorat el curs acadèmic 2023-2024.
  3. Les candidatures són individuals i s’han d’adreçar a la Secretaria de l’Escola de Doctorat. Es poden presentar únicament a través del formulari electrònic facilitat (enllaç).
  4. La votació se celebrarà el dia 24 d’abril de 2024, de 10.00 a 18.00 h, a les seus de l’Escola de Doctorat de UIC Barcelona: Campus Barcelona (edifici Alfa, planta 3, c/ Immaculada, 22, Barcelona) i Campus Sant Cugat (VRIT, planta 3, c/ Jospep Trueta, Sant Cugat del Vallès).

CALENDARI

Convocatòria: 8 d'abril
Cens
Publicació del cens: 8 d'abril
Candidatures

  • Presentació de candidatures: del 8 al 15 d'abril
  • Proclamació definitiva de candidats: 16 d'abril
  • Designació de les meses electorals: 16 d'abril
  • Desenvolupament de la campanya: del 16 al 22 d'abril

Votació: 24 d'abril de 2024, de 10.00 a 18.00 h