21
Juny
12:15

Defensa de tesi: Xavier Surís Armangué

Aula Magna de l'Edifici del Coneixement de l'Hospital General de Granollers

Títol de la tesi: Epidemiologia de les fractures osteoporòtiques a Catalunya

  • Doctorand: Xavier Surís Armangué
  • Directors: Dra. Marta Larrosa Padró i Dr. Esteve Llargués Rocabruna

Programa de doctorat: Ciències de la Salut (RD 99/2011)

Composició del tribunal:

  • President: Dr. Eduardo Kanterewicz Binstock (Universitat de VIC-Universitat Central de Catalunya)
  • Vocal: Dra. Pilar Peris Bernal (Universitat de Barcelona – Hospital Clínic de Barcelona)
  • Secretària: Dra. Maria Cristina Carbonell Abella (Universitat de Barcelona- Institut Català de la Salut)