Master Executive en Advanced Analytics & Data Science

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
139,00€ / ECTS x 60 = 8.340,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
50
Horari
Divendres de 16h a 21h i dissabtes de 9h a 14h
Idioma
Castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Sortides Professionals

Quan acabis el programa, estaràs preparat per ocupar els llocs i les responsabilitats següents:

 • Data Scientist
 • Consultor/analista en projectes Big Data
 • Director de projectes Big Data
 • Analista en projectes de I+D
 • Investigador
 • Analista de dades

Programa per mòduls

 • Context tecnològic i de negoci actual
 • Data Science
 • Llenguatges de programació per al Data Scientist
 • Mètodes estadístics i Data Mining
 • Machine Learning
 • Tecnologies i arquitectures Big Data
 • Tècniques de visualització de dades
 • Projectes en contextos Big Data
 • Treball final de màster

Presentació

El Màster Executive en Advanced Analytics & Data Science de UIC Barcelona és un programa per a tu si ets un professional que busca desenvolupar-se eficaçment en disciplines de Big Data i Analítica Avançada. Et capacitem per a la presa de decisions en ambients de negoci amb un alt volum de dades que es generen a gran velocitat, en què l’extracció de coneixement és clau. Mitjançant tècniques d’analítica avançada (predictiva i prescriptiva), visualització, i disseny d’entorns i d’arquitectures adequades, et donem les bases per abordar projectes Big Data.

El Màster es basa en classes presencials teoricopràctiques d’orientació analítica i tecnològica impartides per reconeguts professionals del sector, que inclouen exercicis pràctics en entorns reals. Les sessions de formació, excepte la realització del projecte final, són sempre presencials i es basen en la metodologia learning by doing, per assegurar l’adquisició de les competències. Així mateix, estudiarem casos reals per a les pràctiques basades en projectes.

Faràs el Projecte de Fi de Màster amb el suport i la supervisió d’un tutor/director professional i treballaràs a partir d’eines i conjunts de dades de resolució empresarial real.

Objectius

 1. Entendre el context dels projectes Big Data i la transformació analítica de les organitzacions i els sectors.
 2. Aprendre a extreure coneixements de grans volums de dades i alta varietat de fonts.
 3. Integrar l’ús de l’analítica de dades en el procés de presa de decisions.
 4. Dominar el cicle complet de la dada: des de l’adquisició i l’emmagatzematge fins al procés i l’anàlisi, la visualització i l’elaboració de dashboards.
 5. Conèixer i practicar l’aplicació de mètodes estadístics i de Machine Learning.
 6. Practicar amb les principals tecnologies i arquitectures Big Data: Hadoop, Spark, MongoDB, Neo4j, etc.

A qui va dirigit

Aquest màster encaixarà amb tu si vols orientar-te cap al Big Data i l’Analítica de Dades. Està dirigit a professionals provinents de diferents àrees de negoci i especialitzacions: Màrqueting, Comunicació, Periodisme, Legal, Innovació, Finances, Recursos Humans i Operacions, entre d’altres.

Sortides professionals

Quan acabis el programa, estaràs preparat per ocupar els llocs i les responsabilitats següents:

 • Data Scientist
 • Consultor/analista en projectes Big Data
 • Director de projectes Big Data
 • Analista en projectes d’I+D
 • Investigador
 • Analista de dades
Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
MÓDULO 1: Introducción a la Data Science Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MÓDULO 2: Lenguajes de Programación para el Data Scientist Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MÓDULO 3.1: Métodos Estadísticos y Data Mining Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MÓDULO 3.2: Métodos Estadísticos y Data Mining Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MÓDULO 4: Machine Learning Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
MÓDULO 5: Tecnologías y Arquitecturas Big Data Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
MÓDULO 6: Técnicas de Visualización de Datos Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
MÓDULO 7: Proyectos en Contextos Big Data Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Treball Final de Màster Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 15
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió

Per a l’aprofitament correcte de les classes cal que els candidats disposin de les habilitats següents:

 1. Interès per l’anàlisi de dades i mètodes estadístics
 2. Disposició per iniciar-se en activitats de programació: durant la formació s’adquiriran coneixements de R, Python i SQL
 3. Predisposició per a assumptes tecnològics de la informació

El procés d'admissió inclou una entrevista personal amb el director responsable del programa formatiu, en la qual s'avaluaran i aclariran els dubtes sobre les competències i els requisits necessaris per cursar el Màster.

Sol·licitud d’admissió

Per iniciar el procés de sol·licitud d’admissió cal fer una entrevista amb el director.

Si necessites més informació sobre el procés d’admissió, si us plau, contacta amb:

Informació i admissions

acasals@uic.es

T. +34 932 541 800

Beques i finançament