Master's Degree in Endodontics Online

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 anys acadèmics
Crèdits
120 ECTS
Preu
19.320,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Campus
Online
Idioma
Anglès (idioma secundari: castellà)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Aquest màster proporcionarà:

 

 • Formació com a expert en l’àmbit de l’endodòncia.
 • Coneixements dels nous materials i tecnologies relacionats amb l’endodòncia.

 

En acabar el Màster, l’alumne ha d’estar qualificat per abordar clínicament casos d’endodòncia o reendodòncia, per poder entendre i valorar articles científics en endodòncia i ser capaç de dur a terme una revisió bibliogràfica.

 

 

 

 

 

És per això que els objectius d’aquest màster són:

 • Diagnosticar els problemes que concerneixen el complex pulpoperiapical.
 • Adquirir les capacitats clíniques i cognitives per poder abordar problemes endodòntics.
 • Ser capaç de prendre decisions davant el fracàs endodòntic.
 • Ser capaç de realitzar endodòncies i reendodòncies.
 • Estar familiaritzat amb la cirurgia apical i el reimplant intencional.
 • Ser capaç d’enfrontar-se a retractaments ortògrads.
 • Entendre articles científics relacionats amb l’endodòncia.
 • Dissenyar un projecte de recerca.
 • Relacionar l’endodòncia amb altres àrees de l’odontologia.

Presentació

La conservació de les dents és la base de l’odontologia. Actualment, l’endodòncia és una de les especialitats dins de la pràctica odontològica que presenta més demanda a causa de l’escassetat de professionals especialitzats i del nivell de dificultat i exigència que té. El coneixement de l’anatomia radicular i dels estats pulpars sempre es presenta com un repte per a l’odontòleg general. És important per a l’odontòleg adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a l’abordatge dels tractaments i retractaments endodòntics independentment de la dificultat que presentin.

La proposta de fer un Màster d’Endodòncia online es deu a l’alta demanda que actualment té l’endodòncia dins del sector odontològic. El Màster s’estableix com un ensenyament de primer nivell dins del marc universitari, però sense arribar a l’altíssim grau de qualificació que presenta el Màster Europeu en Endodòncia. A causa de la situació econòmica actual hi ha molts alumnes que opten per la formació a temps parcial, però troben mancances en els programes modulars o de curta durada, ja que consideren que aquests programes no proporcionen suficients pràctiques o es queden curts quant a revisió de literatura o de mètodes de recerca. El Màster en Endodòncia Online es dirigeix a odontòlegs que volen augmentar els seus coneixements en endodòncia, amb una formació basada en l’evidència, i compaginen pràctiques clíniques amb coneixements científics, però que no es poden dedicar de manera exclusiva o semiexclusiva a un màster de tres anys. 

Material

Material que ha d'aportar l'alumne:

 • Ordinador portàtil (requisits mínims per a la connexió de xarxa 10/100).
 • Càmera Reflex + Lent Macro 90mm - 100mm + Flash Macro anul·lar. La càmera ha de tenir l'opció de gravar vídeo.
 • Material rotatori: turbina, micromotor, adaptador i contra angle.
 • Micromotor endodòntic elèctric amb control de torque. Ha de tenir l'opció d'usar en rotació contínua i moviment alternatiu.
 • Radiovisiografia dental periapical
 • Unitat d'obturació d'elements o similar.

Per accedir a la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO), l'alumne haurà de dur a terme:

 • Pantalla facial de protecció personal
 • Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d'augment que no seran necessàries les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial el facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Bases de l'Endodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Clínica en Endodòncia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 27
Conceptes Clínics en Endodòncia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Pla de Tractament. Discussió de Casos I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Tècniques Clíniques I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 21
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Clínica en Endodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 33
Conceptes Clínics en Endodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Endodòncia Avançada Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Pla de Tractament. Discussió de Casos II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Presa de Decisions en Endodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Treball Fi de Màster (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Tècniques Clíniques II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar un màster oficial, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Procés d’admissió

L’alumne ha d’estar en possessió d’un títol que l’habiliti per a l’exercici de l’odontoestomatologia al seu país d’origen o residència.

Tindrà una entrevista amb el director o coordinador del programa via Skype, en què s’avaluaran les capacitats acadèmiques i professionals, així com la seva capacitat de treballar en equip.

Documentació necessària per a la inscripció

 • Full de preinscripció degudament conformat.
 • Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original)*.
 • 1 certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada)*.
 • 1 fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del passaport.
 • Abonament mitjançant transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament. (Excepte antics alumnes Llicenciatura UIC).
 • Curriculum vitae amb cursos i conferències als quals hagi assistit.
 • Carta/es de recomanació (recomanable, no obligatori). 

*Per a alumnes de fora de la Unió Europea, tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura han d’estar compulsats per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l’Haia. (No es requereix títol homologat).

Els candidats d’últim curs de carrera han d’aportar llistat de qualificacions de les quals disposin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera   
Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es 

Facultat d’Odontologia

Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital General
C/ Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.