Postgrau en Polítiques Familiars– Online

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 28-10-2022 al 30-10-2023
Crèdits
15 ECTS
Preu
100,00€ / ECTS x 15 = 1.500,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
30
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent

El Postgrau en Polítiques Familiars respon a l’exigència de tenir professionals preparats en l’anàlisi, el disseny i l’avaluació de les polítiques socials que afecten la família.

L’eradicació de la pobresa, la conciliació família-feina i la solidaritat intergeneracional són els eixos de les noves polítiques socials. El capital social del futur té a veure cada vegada més amb la família, una realitat transversal que requereix una acció conjunta de les administracions públiques, les empreses i el tercer sector.

Presentació

Objectius

Proporcionar una àmplia base de coneixements sociològics, antropològics, jurídics i econòmics impartits per experts.

Les activitats docents, característiques de la formació on line, així com el sistema tutorial garanteixen les competències  necessàries perquè el participant sigui capaç de dissenyar i implementar polítiques de família en l’entorn de les entitats públiques o privades en les quals es desenvolupi professionalment.

Perfil d’estudiants

 1. Responsables, funcionaris i tècnics de les administracions públiques d’àmbit estatal, autonòmic, provincial i local
 2. Membres de partits polítics
 3. Representants sindicals
 4. Directius d’empreses
 5. Responsables d’entitats relacionades amb la família en l’àmbit de l’educació, la salut pública i els mitjans de comunicació
 6. Directius i personal d’ONG

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Dimensió Econòmica de la Família Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Dimensió Jurídica de la Família Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Família i Tutela del Menor Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Història de la Família Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Implantació, Disseny i Avaluació de Polítiques Familiars Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Polítiques Públiques i Privades de Família Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Sociologia de la Família Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Treball Fi de Postgrau Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès