Full Programme: Barcelona Unveiled - a Mediterranean Tapestry of Art, Architecture, and Culture

Tipus de programa
Universitat d'estiu
Durada
Juliol 2024
Crèdits
6 ECTS
Preu
300,00€ / ECTS x 6 = 1.800,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Horari
1-19 de juliol de 2024
  • Inici
  • Pla d'estudis i equip docent
  • Contacte

Programa complet

Setmana 1. Art Through Time: a Journey Across Barcelona's Artistic Epochs

Setmana 2. Modernisme Unveiled - Tracing Barcelona's Architectural Evolution from Industrial Roots to Gaudi's Masterpieces

Setmana 3. Mediterranean Mosaic - Exploring Culture, Cuisine, and Traditions

Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Art Through Time - a Journey Across Barcelona's Artistic Epochs Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Mediterranean Mosaic - Exploring Culture, Cuisine and Traditions Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Modernism Unveiled - Tracing Barcelona's Architectural Evolution from Industrial Roots to Gaudi's Masterpieces Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Contacte

Correu electrònic

summer@uic.es