Universitat Internacional de Catalunya

Futurs alumnes de grau

Jornada de Portes Obertes 2021

Sessions informatives virtuals personalitzades

Visites a les escoles

Concurs Preuniversitari: premiem l'excel·lència

Lliga Debat Universitària Xarxa Vives

Salons i fires educatives

Saló de l’Ensenyament i Saló Futura

Tutorització de Treballs de Recerca

Activitats per àmbits de coneixement