Universitat Internacional de Catalunya

Descomptes i gratuïtats

Descomptes i ajudes

Els alumnes poden obtenir algun descompte en el moment d’efectuar la matrícula si compleixen algun d’aquests supòsits:

  • Els alumnes obtindran un 5% de descompte si fan el pagament de matrícula abans de començar el grau (excepte el Grau d'Odontologia / Dentistry, Medicina i Fisioteràpia).
  • Les famílies nombroses* i les famílies monoparentals especials obtindran un 10% de descompte en els drets de matrícula, tant per als estudis de grau com per als de màster i postgrau.
  • Els membres de l’agrupació Alumni que hagin finalitzat els estudis a UIC Barcelona tindran un 5% de descompte en les activitats de postgrau de UIC Barcelona.
  • Els alumnes amb discapacitat igual o superior al 33% obtindran un 50% de descompte dels drets de matrícula, tant per als estudis de grau com pels de màster i postgrau.

* Família nombrosa general solament els alumnes de nou ingrés a la universitat a partir del curs 2016-2017

Documentació

En tots els casos l’alumne interessat haurà de presentar en el moment de formalitzar la matrícula els documents acreditatius dels supòsits exposats.

Convenis institucionals

UIC Barcelona ha signat una sèrie de convenis amb diverses institucions (hospitals, centres educatius o esportius, ajuntaments, etc.) pels quals alguns alumnes d’aquestes institucions poden beneficiar-se de descomptes en la matrícula. En cas de dubte o per saber si s’està dins d’una institució beneficiària, cal posar-se en contacte amb el Servei d’Estudiants-Beques.

Màsters, postgraus i cursos superiors