Català bàsic (A2)

45h presencials + 30h virtuals

5,5 ECTS

Places limitades

+34 93 254 18 00

  • Presentació
  • Prova de nivell i admissió
  • Dades de contacte

Què?

Curs extensiu de 45 hores presencials i 30 hores de treball virtual (5,5 ECTS) que et proporcionarà les eines necessàries per resoldre en català situacions comunicatives bàsiques de la vida quotidiana i de la vida acadèmica a la universitat. El curs inclou l’examen final CLUC de nivell A2 del MECR amb certificat reconegut per la Generalitat de Catalunya. 

Per a qui?

Membres de la comunitat universitària (alumnes, PAS i PDI) i persones externes

Com?

Curs semestral semipresencial (45 hores presencials + 30 hores en línia)

On i quan?

  • 1r semestre

Campus Barcelona, del 10 d’octubre al 14 de desembre, i del 23 de gener al 6 de febrer, dimarts i dijous, 14-16 h

Campus Sant Cugat, del 10 d’octubre al 14 de desembre, i del 23 de gener al 6 de febrer, dimarts i dijous, 14-16 h

  • 2n semestre

Campus Barcelona, del 13 de febrer al 4 de juny (el 30 d’abril no hi ha classe), dimarts, 17-20 h

Campus Sant Cugat, del 13 de febrer al 4 de juny (el 30 d’abril no hi ha classe), dimarts, 17-20 h

Preu

  • Alumnat de UIC Barcelona: 150 €
  • PDI i PAS de UIC Barcelona: 100 €
  • Persones externes: 250 €

Acreditació

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana A2 reconegut per la Generalitat de Catalunya. Per tal d’obtenir el certificat, cal haver assistit al 90 % de les sessions presencials, dur a terme amb aprofitament les activitats del curs (presencials i en línia) i superar l’examen CLUC.

Reconeixement de crèdits

Aquest curs té una càrrega lectiva de 5,5 crèdits ECTS. Si ets un alumne de grau de UIC Barcelona, pots sol·licitar el reconeixement de 3 crèdits ECTS per aquest curs. Si ets un alumne Erasmus, pots incloure aquest curs en el teu learning agreement. Per als alumnes de mobilitat, el nombre de crèdits reconeguts per aquest curs dependrà de la universitat d’origen. Si vols més informació sobre el procés de reconeixement de crèdits a UIC Barcelona, clica aquí

Prova de nivell

Prova de nivell

Per fer aquest curs, cal tenir assolits els coneixements equivalents al nivell A1. Per tal de determinar que tens el nivell adequat per poder inscriure’t al curs de nivell A2, et demanem que facis la prova de nivell següent:

  1. Instruccions per fer la prova de nivell
  2. O bé que et posis en contacte amb nosaltres a través del correu multiling@uic.cat.

Semestre 1

Semestre 2

La impartició d’aquest curs està subjecta a un nombre mínim d’inscripcions.

Si no poguessis fer el curs per problemes d’horari, posa’t en contacte amb nosaltres

Dades de contacte

Institute for Multilingualism
Edifici Gamma i Delta
Terré, 11-19
08017 Barcelona
Tel. (+34) 932 541 800
multiling@uic.cat