ADROVER AMENGUAL, Maria del Mar

Lda.
Maria del Mar
ADROVER
AMENGUAL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
adroverm@uic.es
Fotografia del professor