AGUIRRE ARTEAGA, Georgina

MsU
Georgina
AGUIRRE
ARTEAGA
Facultat d'Educació
Departament d'Educació
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
ginaguirre@uic.es
Fotografia del professor