AKHMEDOVA USACHEVA, Anna

Dra.
Anna
AKHMEDOVA
USACHEVA
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Associada
Extensió: 
aakhmedova@uic.es
Fotografia del professor