ALEGRET COTAS, Alejandro

Dr.
Alejandro
ALEGRET
COTAS
Facultat de Ciències de la Comunicació
Departament de Ciències de la Comunicació
Col·laborador docent extern
Extensió: 
alexalegret@uic.es
Fotografia del professor