ALONSO ABADAL, Anna

Sra.
Anna
ALONSO
ABADAL
Facultat de Ciències de la Comunicació
Departament de Ciències de la Comunicació
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
aalonsoa@uic.es
Fotografia del professor