Álvaro
ESCUDER
DUFT
Extensió: 
Fotografia del professor