MARCO GALINDO, Maria Teresa

Sra.
Maria Teresa
MARCO
GALINDO
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament d'Infermeria
Associada
Extensió: 
tmarco@uic.es
Fotografia del professor