PUIGARNAU TORELLÓ, Alfonso

Dr.
Alfonso
PUIGARNAU
TORELLÓ
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Departament d'Arquitectura
Agregat
Extensió: 
4364
alfonsp@uic.es
Fotografia del professor

Formació Acadèmica del Dr. PUIGARNAU TORELLÓ, Alfonso

 • Llicenciat en Història de l'Art. Premi extraordinari
  Universitat de Barcelona (1999)

Publicacions del Dr. PUIGARNAU TORELLÓ, Alfonso

Articles

 • Puigarnau Torelló, A, 2017, "El arco iris como trono celeste en el arte románico europeo", Pensamiento, monogràfic.
 • Puigarnau Torelló, A, 2017, "The Digital PLato", Leonardo.
 • Puigarnau Torelló, A, 2017, "El Krausismo en España: D’Ors y Ortega frente a frente", Anuario Filosofico, 48, 587-591.
 • Puigarnau Torelló, A, 2016, "Caelestia of Mediaeval Neoplatonism", Pensamiento, 70, 323-340.
 • Puigarnau Torelló, A, 2016, "D’Ors y Ortega frente a frente", Anuario Filosofico, 48, 587-591.
 • Puigarnau Torelló, A, 2016, "“Between Machinery and Animalism: The Last La Fura dels Baus’ 2015 Amor Brujo Rehearsal”.", Paj-A Journal Of Performance And Art, 37, 58-70.
 • Puigarnau Torelló, A, 2016, "Sentarse sobre un arco: Visiones del Cielo en el arte medieval", Pensamiento.
 • Puigarnau Torelló, A, 2013, "Lugares Celestes del neoplatonismo medieval", Pensamiento, 69, 3-24.
 • Puigarnau Torelló, A; Vaz-Romero, O., 2013, "Lucia Moholy-Nagy: Cartas cruzadas en el entorno del GATCPAC", Ra-Revista De Arquitectura, 14, 29-36.
 • Puigarnau Torelló, A, 2010, "Vers una civilització de la imatge", Temes davui. Revista de teologia i qüestions actuals, 37, 11-24.
 • Puigarnau Torelló, A, 2004, "Iconologia política a la Catalunya medieval", Anuario de Estudios Medievales, 321/1, 75-90.
 • Puigarnau Torelló, A, 2003, "El rastre del Neoplatonismo al romànic català. L'ideal de bellessa", Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC, 7.
 • Puigarnau Torelló, A, 2002, "Edad Media y tiempo apocalíptico", Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, 6, 227-238.
 • Puigarnau Torelló, A, 2002, "El rastre del Neoplatonisme al romànic català. La reforma litúrgica", Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC, 6, 23-33.
 • Puigarnau Torelló, A, 2001, "Un arte de la Palabra en la Cataluña del siglo XII", Anuario de Estudios Medievales, 30/2, 917-958.
 • Puigarnau Torelló, A, 2000, "Estética y Teoría del poder en la Europa Medieval", Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, 5, 183-208.
 • Puigarnau Torelló, A, 2000, "Ked'sa moc stane ikonou", Kultúra, 5, 165-174.
 • Puigarnau Torelló, A, 2000, "El artificio del pensamiento en la Edad Media", ER Revista de Filosofía, 27, 14-15.
 • Puigarnau Torelló, A, 2000, "Neoplatonismo e iconografía en la Europa Medieval", Anuario Filosófico, 33, 655-673.
 • Puigarnau Torelló, A, 1999, "Plotino, filósofo y teólogo de la luz. Antecedentes para una teología medieval de la imagen", Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, 223-246.
 • Puigarnau Torelló, A, 1999, "El giro dramático de la Obra de arte", ER Revista de filosofía, 24/25, 259-276.
 • Puigarnau Torelló, A, 1998, "Creation and Freedom in Ancient Neoplatonism: A Road to the Middle Ages", Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, 243-254.
 • Puigarnau Torelló, A, 1998, "M. Carruthers, The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric, and the Making of Images, 400-1200, Cambridge Studies in Medieval Literature, 34, Cambridge, Cambridge University Press 1998, 399 págs", ER Revista de Filosofía, 27, 165-174.
 • Puigarnau Torelló, A, 1997, "Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture; Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 325 páginas", ER Revista de filosofía, 23, 287-289.
 • Puigarnau Torelló, A, 1996, "C. Tóibín, La señal de la cruz. Viaje al fondo del catolicismo europeo. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1996", ER, Revista de filosofía.
 • Puigarnau Torelló, A, 1995, "J. Pelikan, Christianity and Classical Culture. The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter with Hellenism, Gifford Lectures at aberdeen 1992-1993, Yale University Press, New Haven and London, 1993, 368 págs", Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, 3, 87-90.
 • Puigarnau Torelló, A, 1995, "Estètica, Mentalitat i Religiositat als mercaders de la Barcelona del segle XV", Anuario de Estudios Medievales, 2, 295-331.
 • Puigarnau Torelló, A, 1994, "R. Ramón Guerrero, Historia de la filosofía medieval. Madrid: Akal, 1996. 255 páginas. ISBN 84-460-0673-1", ER, Revista de filosofía.
 • Puigarnau Torelló, A, 1994, "M. B. Pranger, Bernard of Clairvaux and the Shape of Monastic Thought. Broken Dreams. Leiden-New York-Köln: E. J. Brill, Brill's Studies in Intellectual History, vol. 56, 1994. 375 págs. ISBN 90 04 10055 5", ER, Revista de filosofía.
 • Puigarnau Torelló, A, 1992, "El fogatge de 1497: demografia a la Seu i alguns poblets de l'Alt Urgell", Miscel·lània Homenatge Josep Llandosa, 395-410.

Llibres

 • Puigarnau Torelló, A; Vaz-Romero, O., 15/03/2015, "Urban Scenography. Visions of Barcelona as Divina Commedia", Actar Publishers, New York.
 • Puigarnau Torelló, A; Vaz-Romero, O., 01/11/2013, "Urban Scenography", ACTAR - BIRCKHÄUSEN, New York.
 • 2010, "Otras metamorfosis de Barcelona", ESARQ-UIC, Barcelona.
 • 2010, ""Introducción: Jugar a ser maestros", en: O. Vaz-Romero Trueba, Caminos del pintor. De los lenguajes del arte al proceso creativo. Hacia un proyecto artístico", Centre d'Estudis de l'escultura Pública Ambiental i de l'Entorn, Barcelona.
 • Puigarnau Torelló, A, 2008, "A cultura do mercador na Barcelona do século xv", Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio, Säo Paulo.

Capítols de llibre

 • Puigarnau Torelló, A, 2018, "The Woman Architect Grete Lihotzky", Helena Seražin, Caterina Franchini and Emilia Garda (eds.) Women’s Creativity since the Modern Movement (1918–2018). Toward a New Perception and Reception. ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History, 687-696.
 • Puigarnau Torelló, A, 2018, "El arco iris como trono celeste en el arte románico europeo", María del MAr Graña (ed.) El Cielo. Historia y Espiritualidad. Comillas Universidad Pontificia, 333-358.
 • Puigarnau Torelló, A, 2017, "The Woman Architect Grete Lihotzsky", Women’s Creativity since the Modern Movement (1918-2018): Toward a New Perception and Reception. ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History, Založba ZRC, 687-696.
 • Puigarnau Torelló, A, 01/01/2016, "Ferran de Sagarra i de Siscar (1853-1939): On Sigillography and Political Theology", Rewriting the Middle Ages in the Twentieth CenturyJ. Pavón Benito (ed.). BREPOLS, 223-266.
 • Puigarnau Torelló, A, 2009, "Johan Huizinga", Johan Huizinga in J. Aurell-J. Pavón, Rewriting the Middle Ages in the Twentieth Century, Vol. II, National Traditions,, 419-484.
 • Puigarnau Torelló, A, 2009, "Falta títol capítol", Una certa Edat Mitja, en: SABATÉ, Flocel (Dir.). La identitat medieval. Realitat, ficció i manipulació. Afers, Catarroja.
 • Puigarnau Torelló, A, 2009, "Falta títol capítol", Un cert medievalisme",, en: SABATÉ, Flocel (Dir.). La identitat medieval. Realitat, ficció i manipulació. Afers, Catarroja.
 • Puigarnau Torelló, A, 2005, "Juan Escoto Eriúgena y la estética medieval", "Juan Escoto Eriúgena y la estética medieval" en: Soto Bruna, M.J. (ed.), Metafísica y antropología en el siglo XII, Eunsa, 2005. EUNSA, 127-151.
 • Puigarnau Torelló, A, 2004, "Tras la Historia de la Cultura. La estética y sus hábitos mentales" en: P. Lizarraga (ed.), Sir E. H. Gombrich. In memoriam. EUNSA, 157-185.
 • Puigarnau Torelló, A, 2003, "Fiat lux. Iconology and Theology of Time in Medieval Catalonia", " Fiat lux. Iconology and Theology of Time in Medieval Catalonia" en Jaritz, G. - Moreno-Riaño, G. (eds.), Time and Eternity. The Medieval Discourse, Turnhout, Brepols, 2003. Turnhout, 427-450.
 • Puigarnau Torelló, A, 2002, Idees d'Autoritat, Institut Nacional d'estudis humanístics Miquel Coll i Alentorn (I.N.E.H.C.A.). Institut Nacional d'estudis humanístics Miquel Coll i Alentorn, 77-98.
 • Puigarnau Torelló, A, 2002, Aurell, J.; Pavón, J. (eds.), Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval. EUNSA, 197-214.
 • Puigarnau Torelló, A, 2002, Aurell, J. (ed.), El Mediterráneo medieval y renacentista, espacio de mercados y de culturas. EUNSA, 103-142.
 • Puigarnau Torelló, A, 2001, Olives, J. (coord.), Antropologia viària, fonaments per a una disciplina científica. Fundació Castellet del Foix-Universidad Internacional de Cataluña, 165-170.
 • Puigarnau Torelló, A, 2000, Actas del III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, «Miedo y Religión». Universidad de la Laguna.
 • Puigarnau Torelló, A, 2000, Idees de Poder, Institut Nacional d'estudis humanístics Miquel Coll i Alentorn (I.N.E.H.C.A.). Institut Nacional d'estudis humanístics Miquel Coll i Alentorn (I.N.E.H.C.A.), 71-84.
 • Puigarnau Torelló, A, 1999, ""Vox Spiritualis Aquilae y Maiestas Domini en el siglo XII", Azanza, J.- Balaguer, V.- Collado, V. (ed.), V Simposio Bíblico Español, La Biblia en el Arte y en la Literatura, 2, Pamplona-Valencia. EUNSA-Instituto Bíblico español, 339-351.
 • Puigarnau Torelló, A, 1999, "Europa »", Idees d'Europa, Barcelona, Institut d'estudis Miquel Coll i Alentorn (I.N.E.H.C.A.). Institut Nacional d'estudis humanístics Miquel Coll i Alentorn (I.N.E.H.C.A.), 41-58.

Projectes de recerca del Dr. PUIGARNAU TORELLÓ, Alfonso

 • Visiones del Cielo: espiritualidad, política y cultura.
 • Grup de recerca en creativitat de gènere I cultura visual.
 • Dones que foren creatives: Reconstrucció de la memòria de gènere a l'àmbit de la cultura visual a Catalunya (1931-1939).
 • Pensar amb imatges: creació de xarxa hipertextual per les assignatures transversals de Pensament a la UIC.
 • Creatividad de género durante la II República española.
 • 'Angeles sin cielo'. Curtmetratge sobre la Guerra Civil a Catalunya (1936-1939).
 • Congreso y Exposición. Arquitectura y Novecentismo. En el centenario de Eugenio d'Ors.
 • Observatorio sobre la didáctica de las artes en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
 • Inmigración y cultura arquitectónica.
 • Economía y ciudad sostenible: Ildefonso Cerdà.

RDI no competitiu del Dr. PUIGARNAU TORELLÓ, Alfonso

 • Dones a l'ombra del GATCPAC (1928-1937).
 • Visiones del Cielo: espiritualidad, política, arte, literatura.
 • El proyecto arquitectónico como crimen perfecto: pedagogía, imágenes y textos.
 • Barcelona, Ciutat Inclusiva. Estudi de la sociologia del barraquisme vertical i de les fórmules conduents a la reforma de la cultura de la vivenda al Districte 5è de la Ciutat de Barcelona..
 • "Transcripció del Pensament Econòmic d'Ildefons Cerdà". Document de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona relatiu a les motivacions sòcio-econòmiques, polítiques i ideològiques que duren Cerdà a la projectació de l'Eixample de Barcelona (1879 i següents)..
 • "Les dones del GATCPAC". Estudi de ll'emergència social i cultural de les dones als anys 30 que compartiren vides personals i professionals al costat de grans figures de la cultura moderna a Europa. La correspondència entre Josep Lluís Sert, Walter Gropius o Le Corbusier i dones com ara Lucia Schültz, Yvonne Marion, Margaret Michaelis, Karola Piotrkowska, Helena Syrkus, Charlotte Perriand o Margarete Schütte-Lihotzky, és l'objecte del projecte..