VALLS ALECHA, Esteve

Perfil professor

Professor Lector

Formació acadèmica

 • Filologia Catalana. Universitat de Barcelona
 • Altres. Universitat de Barcelona, 2006

Articles

 • Valls, E., (2019), "Nogué, Neus (2018), La nova normativa a la butxaca, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, No.11, pp. 347-352, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E., (2019), "Nogué, Neus. La nova normativa a la butxaca. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2018", Revista d’Humanitats, No.3, pp. 84-87, ISSN: 2604-0530.
 • Valls, E., (2019), "El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes morfològics", Shikar, No.6, pp. 27-33, ISSN: 2385-412X.
 • Valls, E., (2018), "El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes fonètics i fonològics", Shikar, No.5, pp. 150-156, ISSN: 2385-412X.
 • Valls, E., (2017), "Què se n’ha fet, del lleidatà dels padrins?", Shikar, No.4, pp. 155-161, ISSN: 2385-412X.
 • Valls, E., (2016), "El català de la Franja, entre dues paradoxes", Revista de llengua i dret, ISSN: 0212-5056.
 • Valls, E., (2016), "Isidre Camps i Romeu: cartes d'un republicà als camps de concentració de Franco", Revista d'Igualada, vol.54, pp. 40-49, ISSN: 2013-8385.
 • Carrera-Sabaté,J; Valls, E.; Royo, L.; Lloret-Romañach,MR, (2016), "Millorar la pronúncia en català en graus de Mestre i de Comunicació: una acció d’innovació docent mitjançant el web Guies de pronunciació del català", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, ISSN: 2385-6203.
 • Valls, E.; González, M., (2016), "La subagrupació romànica del català: una aproximació dialectomètrica de base fonètica a l’Atlas Linguistqiue Roman", STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA, vol.43, No.2, pp. 5-27, ISSN: 0137-2475.
 • Valls, E.; González, M., (2016), "Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, No.8, pp. 229-246, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E.; González, M., (2014), "Unha nova base de datos para a romanística a partir do Atlas Linguistique Roman", Verba. Anuario galega de filoloxia, vol.41, pp. 337-367, ISSN: 0210-377X.
 • Cerradelo, S.; Valls, E., (2013), "Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego–catalán / catalán–galego", Cadernos de fraseoloxía galega, vol.15, pp. 37-132, ISSN: 1698-7861.
 • Valls, E., (2013), "Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental", Treballs de sociolingüística catalana, No.23, pp. 57-79, ISSN: 0211-0784.
 • Valls, E.; Wieling, M.; Nerbonne, J., (2013), "Linguistic advergence and divergence in north-western Catalan: A dialectometric investigation of dialect leveling and border effects", Literary And Linguistic Computing, vol.28, No.1, ISSN: 0268-1145.
 • Valls, E., (2012), "Boix-Fuster, Emili; Torrens Guerrini, Rosa M. (ed.) (2011), 'Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana', Lleida, Pagès.", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, vol.4, pp. 243-247, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E.; Nerbonne, J.; Prokic, J.; Wieling, M.; Clua, E.; Lloret, M., (2012), "Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two dialectometric approaches", Verba. Anuario galega de filoloxia, vol.39, pp. 35-61, ISSN: 0210-377X.
 • Valls, E., (2011), "Pradilla, Miquel-Àngel (2008), 'La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística', Benicarló, Onada.", Cadernos de lingua , vol.33, pp. 151-157, ISSN: 1130-5924.
 • Pujol, J.; Valls, E., (2011), "Mau! A propòsit d’Això del català. Podem fer-ho més fàcil?", Marges, els. Revista de llengua i literatura, vol.95, pp. 109-115, ISSN: 0210-0452.
 • Valls, E., (2010), "Pradilla, Miquel-Àngel (2008), 'Sociolingüística de la variació i llengua catalana', Barcelona, Institut d'Estudis Catalans", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, vol.2, pp. 311-315, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E., (2009), "Sanmartín, Goretti (2009), 'Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación', Vigo, Xerais.", Revista de llengua i dret, vol.52, pp. 557-561, ISSN: 0212-5056.
 • Valls, E., (2009), "Cap a una diversificació metodològica de la dialectometria catalana: primers resultats d’aplicar la distància de Levenshtein al Corpus Oral Dialectal", Estudios interlingüísticos, vol.XX, ISSN: 1134-8941.
 • Valls, E., (2008), "Bastardas, Albert (2007), 'Polítiques de la llengua i la identitat en l'era glocal', Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics.", Grial. Revista galega de cultura , vol.176, pp. 97-98, ISSN: 0017-4181.
 • Valls, E., (2008), "Solé i Camardons, Jordi (2007), 'La llengua que ens va parir. Set pensadors a la recerca del català', Barcelona, Dux.", Grial. Revista galega de cultura , vol.178, pp. 107-108, ISSN: 0017-4181.
 • Valls, E., (2008), "Galindo, Mireia (2008), 'Les llengües en joc, el joc entre llengües. L'ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya', Lleida, Pagès.", Grial. Revista galega de cultura , vol.181, pp. 118-119, ISSN: 0017-4181.
 • Eugenio, M.; Romera, L.; Salcioli, V.; Szmidt, D.; Fernández, A.; Carrera-Sabaté, J.; Labraña, S.; Aguilar, L.; Cabrera, M.; Valls, E., (2008), "Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l’Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT", Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics, vol.Special Issue 2, pp. 119-127, ISSN: 1139-4218.
 • Valls, E., (2008), "Actualització dels estudis sobre la pronúncia xipella: estat de la qüestió, nova delimitació geogràfica i perspectives de futur", Estudios interlingüísticos, vol.XIX, pp. 319-331, ISSN: 1134-8941.
 • Valls, E., (2008), "La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l'estàndard?", De Lingua Aragonensi, vol.4, pp. 55-89, ISSN: 1699-8359.
 • Valls, E., (2005), "En Jaume Tusal i Solé: un igualadí a la Guerra del Marroc", Revista d'Igualada, vol.20, pp. 20-27, ISSN: 2013-8385.

Llibres

 • Valls, E., (07/2019), "La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa". Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística. Barcelona. ISBN: 978-84-393-9924-7.

Capítols de llibre

 • Valls, E., (2019), "Processos de canvi en els clítics pronominals a la Franja", Feliu, Francesc i Olga Fullana (ed.), The Intricacy of Languages, pp. 327-346, John Benjamins Publishing Company. ISBN: 978-90-272-0442-4.
 • Wieling, M.; Valls, E.; Baayen, H.; Nerbonne, J., (2018), "Border effects among Catalan dialects", Mixed-Effects Regression Models in Linguistics (Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences), pp. 71-97, SPRINGER VERLAG: BERLIN HEIDELBERG NEW-YORK. ISBN: 978-3-319-69830-4.
 • Valls, E., (2017), "Morphology changes faster than phonology", From Semantics to Dialectometry. Festschrift in honor of John Nerbonne, pp. 117-127, College Publications. ISBN: 978-1-84890-230-5.
 • Valls, E., (2017), "Cap a on va el català de la Franja? Alguns exemples de canvi lingüístic en curs", El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó, pp. 51-86, Prensas Universitarias de Zaragoza. ISBN: 978-84-16935-66-6.
 • Valls, E., (2014), "Directionnalité et portée du changement linguistique en cours en catalan nord-occidental", L’espace des langues, pp. 305-325, L'HARMATTAN. ISBN: 978-2-343-03447-8.
 • Valls, E., (2013), "La distribució dels increments velar i palatal en la morfologia verbal regular dels parlars de la Franja: un exemple d'evolució intrasistèmica autònoma en el marc de l'efecte-frontera", Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’Homenatge a Joaquim Viaplana, pp. 351-384, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. ISBN: 978-84-616-2848-3.
 • Valls, E., (2013), "L'excepcionalitat de la cruïlla catalanoaragonesa a les Terres de l'Ebre: un cas de dissidència respecte a les dinàmiques evolutives dels parlars nord-occidentals", Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa, pp. 521-533, Onada Edicions, Benicarló. ISBN: 978-84-15896-10-4.
 • Clua, E.; Valls, E.; Viaplana, J., (2008), "Analisi dialettometrica del catalano partendo dai dati del COD. Una prima approssimazione alla gerarchia tra varietà", Ladinometria. Miscellanea per Hans Goebl per il 65° compleanno, pp. 27-42, Istitut Cultural Ladin. ISBN: 8886053517.

Projectes de recerca

Grup d'Estudi de la Variació

IP: Payrató, L.
Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
01/01/2017 - 31/12/2020

Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística

IP: Lloret, M.; Pons , C.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/2016 - 29/12/2020

AP13/19: Usos lingüístics, tria de llengües i rols sociolingüístics en la població escolar de la Ribagorça

IP: Valls, E.
Institut Ramon Muntaner
20/05/2019 - 31/03/2020

Un projecte lingüístic de centre per a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres

IP: Bordons, G.
Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
01/09/2016 - 31/07/2018

Grup d'Estudi de la Variació

IP: Payrató, L.
Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
01/01/2014 - 31/12/2016

Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas (DIVaL)

IP: Lloret, M.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/2014 - 31/12/2016

Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català

IP: Pons-Moll, C.
Obra Social la Caixa
01/01/2012 - 31/12/2014

Descripción e interpretación de la variación dialectal: aspectos fonológicos y morfológicos del catalán

IP: Lloret, M.
Ministerio de ciencia e innovación
01/01/2011 - 31/12/2013

Distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català (DiLET).

IP: Clua, E.
MINE - MINECO. Ministerio de Economía y Competitividad
01/01/2011 - 31/12/2013

Explotación de un corpus oral dialectal: análisis de la variación lingüística y desarrollo de aplicaciones informáticas para la transcripción automatizada (2a fase)

IP: Lloret, M.
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología
01/10/2007 - 30/09/2010

Activitats

Jornades d’Estudi del Segrià

Ponència convidada "La llengua escapçada. Un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa", 2019.

Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics

Presentació de comunicació "Internal borders matter", 2018.

Jornades d'Estudi del Segrià

Presentació de comunicació "El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes morfològics", 2018.

V Jornada de l'Institut Ramon Muntaner -esborrar

Ponència convidada "La llengua escapçada. Un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa", 2018.

Annual Spring Research Seminar

Presentació de comunicació "Internal borders matter", 2018.

Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Presentació de comunicació "Variació i distància lingüística a la Romania Antiqua: una aproximació dialectomètrica a l’organització geolectal del contínuum romànic", 2018.

Jornades de la Xarxa CRUSCAT

Presentació de comunicació "La llengua escapçada. Un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa", 2018.

Jornades d’Estudi del Segrià

Presentació de comunicació "El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes fonètics i fonològics", 2017.

International Conference on Language Variation in Europe

Presentació de comunicació "Ongoing language change in the Catalan-speaking counties of la Franja, Aragon (Spain)", 2017.

Jornades de Recerca de la Xarxa CRUSCAT

Presentació de comunicació "La incidència de l’efecte frontera en l’autonomització de la llengua a la cruïlla catalanoaragonesa", 2016.