Universitat Internacional de Catalunya

Lideratge, Cultura i Noves Tecnologies

Lideratge, Cultura i Noves Tecnologies
3
11553
1
Tercer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat