Universitat Internacional de Catalunya

Scientific English I

Scientific English I
4
13483
1
Segon semestre
OB
HABILITATS ORIENTADES A LA PROFESSIÓ
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1+.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG8: Utilitzar eines complementàries a la formació fonamental del Grau, que facilitin la inserció laboral del graduat / a.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT1 Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.

CT2 Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.

CT3 Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.

CT4 Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.

CT6 Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.

CT7 Ser capaç de treballar en equip.

CT10 Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES:

CE21: Aplicar les eines de comunicació específiques per a l'entorn professional de les ciències biomèdiques en llengua anglesa.

CE22: Reconèixer les sortides professionals disponibles en l'àmbit de les Ciències Biomèdiques i adquirir eines per a una correcta divulgació científica a qualsevol tipus d'audiència

Continguts

Monday, Jan 31: 4-6h


 • General Course Orientation 

 • Contextualising the work of biomedicine

Tuesday, Feb 1: 2-4h

 • Biomedicine and nutrition 

 • Introduction to Vitamin D

Monday, Feb 7: 4-6h

 • Exploring vitamins 

 • Case reports and case series

Tuesday, Feb 8: 2-4h

 • Biomedicine and epidemiology

 • Population-based studies

Monday, Feb 14: 4-6h

 • Vitamin D deficiency and association to disease conditions (eg. COVID19)

 • VTD controversies 

Tuesday, Feb 15: 2-4h

 • Understand correlation and causation

 • Introduction to experimental research design:

 The randomized controlled trial (RCT)

Monday, Feb 21: 4-6h

 • The scientific article as a sociocultural artifact

 • IMRaD: Overview structure and function of sections

Monday, Feb 28: 4-6h  

 • Titles: The study in a nutshell - prediction

 • Abstracts: organization, content and language

Monday, Mar 7: 4-6h

Overview of main RCT features  

Tuesday, Mar 8: 2-4h

 • VTD & Parkinson’s disease

 • Project groups

Monday, Mar 14: 4-6h

 • IMRaD articles:  The Introduction section of an RCT article

Monday, Mar 21: 4-6h

 • IMRaD articles:  The Methods and the CONSORT checklist

Tuesday, Mar 22: 2-4h

 • IMRaD articles:  The Methods and the CONSORT checklist

Tuesday, Mar 29: 2-4h

Midterm exam

Monday, Apr 4: 4-6h  

 • IMRaD articles: The Results are the Hub of an article

Tuesday, Apr 5: 2-4h

 • IMRaD articles: The Results and understanding and talking about graphs and tables

11 - 18 April (inclusive)

Spring/Easter break

Monday, Apr 25: 4-6h

 • IMRaD: The Discussion section - putting the study into perspective

Tuesday, Apr 26: 2-4h 


Presentation skills

 • Powerpoint slide design

 • Signposting language

 • Transmit confidence - know your stuff

Monday, May 2: 4-6h

Oral presentations of articles

 • Audience etiquette: being a good audience

Monday, May 9: 4-6h


 • Zooming out

 • Consolidation and preparation for the final exam

Monday, May 23: 2-4h

Final Exam

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaData

Activitat

% de la nota final

 

29 de Març, 2-4h

 

23 de Maig, 2-4h


Examen parcial

 

Examen final

15%

 

25%

 

Setmanal

Tareas del curso

 

20%

 

 

2 de Maig

 

Presentación de proyecto

40%