Universitat Internacional de Catalunya

Constructe Ecològic de Percepció – Acció: Implicació en el Procés de Recuperació de l'Esportista

Constructe Ecològic de Percepció – Acció: Implicació en el Procés de Recuperació de l'Esportista
4
15097
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

1. Fonaments teòrics que subjeuen l'estudi de la percepció
2. Origen i desenvolupament de les teories contemporànies de la percepció: la teoria neurocognitiva computacional i la teoria ecològica de Gibson.
3. Fonaments teòrics que subjeuen l'estudi de l'acció.
4. Origen i desenvolupament de les teories contemporànies de l'acció: teories de control motor i teoria de les dinàmiques de coordinació.
5. Introducció als fonaments teòrics que subjeuen la Psicologia Ecològica.
6. Innovacions d'avantguarda en el món esportiu que es contraposen o es basen en les bases teòriques de la percepció i l'acció.