Universitat Internacional de Catalunya

Estudi de la Lesió

Estudi de la Lesió
6
15098
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

1. Lesions musculars i tendinoses.
2. Lesions articulars.
3. Entorns potencialment lesius en l'esport.
4. Incidència lesiva: estudi en els entorns esportius.
5. Factors estructurals de risc lesiu.
6. Factors neuromusculars de risc lesiu.
7. Tipus de càrregues lesives a nivell dels teixits biològics.
8. Biomecànica de teixits davant situacions de risc lesiu.
9. Biomecànica lesiva en els mecanismes aguts de lesió.
10. Biomecànica lesiva en les lesions per sobreuso.