Universitat Internacional de Catalunya

Aplicació Pràctica de l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació

Aplicació Pràctica de l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació
6
15103
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

1. Raonament clínic de les lesions en les fases terapèutica i de readaptació. Interrelació amb els diferents professionals implicats en el procés de recuperació.
2. Aplicació metodològica de l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació.