Universitat Internacional de Catalunya

Aspectes Jurídics de Museus, Fundacions i Empreses Culturals

Aspectes Jurídics de Museus, Fundacions i Empreses Culturals
3
4005
1
Segon trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat