Universitat Internacional de Catalunya

Projecte Cultural (TFM)

Projecte Cultural (TFM)
12
6053
1
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat