Universitat Internacional de Catalunya

Instruments per a la Gestió de la Cultura

Instruments per a la Gestió de la Cultura
3
6819
1
Primer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.