Directori

CARDÓ OLMO, Carles

Departament de Ciències Bàsiques
Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias

CARDÓ OLMO, Carles

CV

Perfil del professor

Professor Auxiliar

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació Acadèmica
  • PhD in computing Universitat Politècnica de Catalunya
  • Llicenciatura en Matemàtiques Universitat de Barcelona

Formació acadèmica

Doctor en Informàtica UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, UPC
Llicenciat Licenciatura en Matemáticas UNIVERSITAT DE BARCELONA

Experiència professional

2020 – present
Professor a la Universitat Internacional de Catalunya:
Àlgebra Lineal i Càlcul als estudis de grau de Bioenginyeria.
Professor d’bioestadística als estudis de grau de Fisioteràpia i al Màster de fisioteràpia pediàtrica.
2020 – present
Investigador al Dept. de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i
ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya.
2020 – 2021
Professor de La Matemàtica de la Música al Grau superior d’Interpretació Musical, Centres Educatius Musicals Jam Session. Assessor de treballs de final de grau.
2018 – 2020
LARCA/MACDA Research Group. Dept. de Ciències de la Computació,
Universitat Politècnica de Catalunya. Campus Nord, Edifici Omega, Jordi Girona Salgado 1-3. 08034 Barcelona. 2018 – 2019
Professor de ciències a l’Escola de Formació de Persones Adultes de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, curs de preparació per a les proves d’accés al cicle superior de formació professional i a la universitat. 2005 – 2016
Experiència en enginyeria amb empresa pròpia i personal al meu càrrec.
Delineació arquitectònica i urbanística. Disseny de xarxes de serveis, càlculs hidrològics i estudis d’inundabilitat. Amidaments i comptabilitat.

Publicacions

Articles

Activitats

  • Gramàtica Formal Ponència "Algebraic Governance and Symmetry in Dependency Grammars", 2015.