Directori

SANTAMARÍA GARCÍA, Marina

Departament de Ciències Bàsiques

SANTAMARÍA GARCÍA, Marina

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

2021 - Act. Màster General Sanitari. UNIR

2019 - 2020. Psicoteràpia i Reprocessament del Trauma
(Nivell I). Institut Alecés.

2014 - 2018 Màster Teràpia Familiar i de Pareja per l'Hospital
de Sant Pau. Universitat Ramon Llull
(Blanquerna).

2010 - 2014 Grau en Psicologia. Universitat Ramon
Llull (Blanquerna)

Experiència professional

2021-Act. Docent Màster Teràpia Familiar
Socioeducativa (IL3 - Eduvic Itínere)


2020-Act. Universitat Internacional de Catalunya
(UIC) Docent
Supervisió alumnes en clínica Support
Intervenció psicològica alumnes


2019-Act. Psicoterapeuta individual, parelles i famílies


2020 Servei Integració Família Extensa
(SIFE). Llogarets Infantils
Oferir suport, orientació i acompanyament a les famílies extenses acollidores

2019-2020 Programa de Famílies Bacelona. Llogarets
Infantils
Treball psicoterapèutic amb famílies derivades de
Serveis Socials
DADES D'INTERÈS


2017-2019 Punt de Trobada Familiar. Creu Roja
Treball de protecció infantil en situacions greus de conflictivitat familiar

2017-2019 Psicodona. Projecte Pro-Infància. Serveis
Socials

Treball psicoterapèutic amb famílies derivades de
Serveis Socials