Directori

CUEVAS PÉREZ, Raquel

Departament de Ciències Bàsiques

CUEVAS PÉREZ, Raquel

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Llicenciada en Psicologia, UNIVERSITAT RAMON LLULL
1996-1997. Diplomada en Psicogeriatria Clínica, Universitat de Barcelona, Dept. Psicobiologia i Psicologia Clínica.
2008. Títol Especialista en Psicologia Clínica. Ministeri de Ciència i Innovació.
1998-2000. Tercer cicle Universitari. Seminaris i cursos monogràfics de doctorat. "Investigació i clínica dels trastorns mentals". Departament de Psiquiatria i Psicologia Clínica. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
2000. Reconeixement de Suficiència Investigadora. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona

Experiència professional

Cap del Servei de Psicologia. Hospital General de Granollers. Octubre 2017- fins a l'actualitat.
Cap dHospital de Dia Sant Jordi. Juny 2018 – fins a l'actualitat. Gestionant equips interdisciplinaris.
Psicòloga Clínica i Neuropsicòloga consultora. Servei de Psicologia. Hospital General de Granollers. 1998- fins a actualitat.
2000-2005. Neuropsicòloga. Fundació Antònia Roura i Barbany
1999-2001. Neuropsicòloga Adjunta. Contracte Indefinit Unitat de Psicogeriatria. Servei de Medicina Interna Hospital de Sant Celoni.
1999-2002. Neuropsicòloga Adjunta. Servei de Neurologia. Unitat de Neuropsicologia. Fundació Privada Policlínica del Vallès.
1997-1998. Assistent. Unitat de Psicogeriatria. Servei de Geriatria. Hospital General de Granollers. Barcelona
1996-1997. Col·laboradora. Consell Superior davaluació del Sistema Educatiu. Institut Nacional de Qualitat i Avaluació. Ministeri dEducació i Cultura.
1994-1995. Assistent. (Dra. Maria Mataró i Serrat). Servei de Neurologia. Policlínica del Vallès. Granollers.